Ostrava – Konec církevního roku a slavnost Ježíše Krista Krále je spojena se zasvěcením ostravské katedrály Božskému Spasiteli. V neděli 26. listopadu bude farnost Moravská Ostrava společně s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem a pomocným biskupem Martinem Davidem slavit titulární slavnost katedrály.

Program slavnosti:

7.30 hod.: ranní mše svatá

9.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant biskup František Václav Lobkowicz. Po bohoslužbě výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání

16.30 hod.: v eucharistické kapli katedrály modlitba korunky k Božímu milosrdenství a po ní na faře beseda s promítáním a posezení u kávy

19.00 hod.: večerní mše svatá

Karmelitánská prodejna na Puchmajerově ulici má tento den od 8.30 do 11.30 hod. otevřeno (možnost nákupu kalendářů na příští rok, svící na adventní věnce, vánočních přání, knih...).