Těšínské Slezsko – V rámci projektu „Hmotná a duchovní kultura“ bude možné si od 29. listopadu virtuálně prohlédnout 22 dřevěných kostelů nacházejících se v těšínském Slezsku po obou stranách hranic. Jde o společný podnik Muzea Těšínska z Českého Těšína a polského Muzea Śląska Cieszyńskiego sídlícího v Cieszyně.

Jedenáct českých a jedenáct polských dřevěných sakrálních staveb bude zpřístupněno i virtuálně. I takto bude možné od 29. listopadu kostelíky procházet, prohlížet si obrazy či sochy v nich umístěné. Na stánkách obou muzeí, diecéze bielsko-żywiecké a ostravsko-opavské bude vnější i vnitřní panorama 22 dřevěných kostelů doprovázet text v českém, polském a anglickém jazyce a také GPS lokalizace dotyčných památek. Rovněž některé farnosti již avizovaly, že obrázky kostelů v digitální podobě umístí na svých farních stránkách.

K digitalizaci dřevěných kostelů dojde v rámci projektu „Hmotná a duchovní kultura“, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Většina kostelů na české straně je filiálních, co se týká těch na straně polské, tak hned čtyři z nich stály původně jinde a na stávající místo byly přeneseny v průběhu času (např. ten na Mlaskawce). Některé kostely stojí vysoko v horách, jiné jsou po většinu času zavřeny a otvírají se jen na mše sv. „To nás právě přivedlo k myšlence tyto kostely přiblížit lidem, zpopularizovat je,“ říká koordinátorka projektu Irena Prengel-Adamczyk z Muzea Śląska Cieszyńskiego na stránkách bielsko-żywiecké diecéze.

Poprvé si budou zájemci kostely virtuálně prohlédnout ve středu 29. listopadu. Konkrétně půjde o tyto objekty:

Polsko: Andziołówka, Bielowicko, Kaczyce, Kończyce Wielke, Kubalonka, Mlaskawka, Nierodzim, Stecówka, Czarnem (Wiśla), Wiśla Głębca a Zamarski.

Česká republika: Bystřice, Guty, Hrčava, Dolní Marklovice, Nýdek, Albrechtice, Prašivá, Řepiště, Sedliště, Staré Hamry-Gruň a Lískovec-Hájek.

 

Na obrázku kostel sv. Kříže v Hájku. Převzato z http://www.farnostfrydek.cz/