Ludgeřovice - Slavnostní mší svatou s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem završila v neděli 19. listopadu farnost Ludgeřovice oslavy 110. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše. Novogotická stavba z červených režných cihel je nepřehlednutou dominantou obce nedaleko Ostravy. Kostel byl postaven podle návrhu projektanta Josefa Holusche z Benešova a patří do skupiny staveb představujících tzv. slezskou architekturu.

Kulaté výročí kostela si ludgeřovičtí farníci připomínali celý rok. Oslavy zahájila loni v listopadu krmášová mše svatá a v prosinci se farnost zasvětila Neposkrvněnému Srdci Panny Marie. V kostele sv. Mikuláše proběhlo několik koncertů a stal se součástí programu Janáčkova Máje a Svatováclavského hudebního festivalu. Jubilejní kostel se rovněž zapojil do projektu Otevřené chrámy, který zpřístupnil celkem 29 kostelů v Moravskoslezském kraji. Od května do října využilo v Ludgeřovicích možnost prohlídky kostela se školeným průvodcem celkem 1868 návštěvníků. A měli co obdivovat. Stěny interiéru kostela jsou bohatě vyzdobeny malbami a v presbytáři zaujme gotikou inspirovaná mramorová kazatelna a křtitelnice.

Foto: Zdeněk Poruba/Člověk a víra