Šenov u Nového Jičína - Divadelním představením, adorací i společným agapé si již po šestnácté v Šenově u Nového Jičína připomněli sv. Martina.

Téměř dvě stě poutníků, z blízka i z daleka, doputovalo v předvečer poutě 11. 11. k šenovskému kostelu, aby si společně připomněli tohoto významného světce. Dnešní podobu dostaly oslavy až v roce 2005, za působení otce Josefa Motyky. „Program začal divadelním příběhem, ve kterém se sv. Martin ukryl mezi husami, avšak posléze byl nalezen a přiveden před ‚biskupa‘, který mu udělil biskupské svěcení,“ vypráví jedna z organizátorů Jolana Orlíková. Divadlo pokračovalo dalšími příběhy a plynule přešlo do adorace, během které věřící děkovali za dary, které sv. Martin církvi přinesl.

Po duchovním programu se všichni sešli u svatomartinské husy a dalších dobrot. I zde se projevil vliv světce – přítomné obsluhoval P. Petr Plachký, administrátor farnosti spolu se starostou.

„V letošním roce jsme se inspirovali výzvou papeže Františka, který příští neděli vyhlásil Světovým dnem chudých a vyzval nás, abychom hledali způsoby, jak se těmto potřebným přiblížit. Poprvé jsme tedy v naší farnosti vybídli k „adopci nablízko“ – modlitebnímu doprovázení konkrétního jednoho bezdomovce z okolí. Rodiny i jednotlivci dostali obálku se jménem a krátkým příběhem daného člověka a s inspirací, za co se u něho modlit,“ popisuje Jolana Orlíková.

Každý rok si lidé z tohoto setkání odnášejí malou připomínku. Tentokrát to byl osobní list pomocného biskupa Martina Davida, který do něho vložil modlitbu. Farníci ji chtějí zařadit mezi pravidelné modlitby po mši svaté.

Foto: Jakub David