Havířov - Zpráva o životě dnešních obyvatel města Havířova a místního farního společenství bude v neděli 12. 11. vložena do kovové schránky a ukryta ve věži kostela sv. Anny. Budoucí generace se například dočtou o opravách kostela, počtech obyvatel města i věřících, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby. Nebude chybět i pár současných mincí a data na flash disku.

„Za farnost jsme připravili dopis v němž popisujeme dnešní situaci, rekapitulujeme poválečné období, přestavbu kostela na přelomu 60. a 70. let 20. století, nedávné stavební úpravy a současné opravy kostelní věže,“ uvedl duchovní správce farnosti P. Marcel Krajzl, který do schránky vloží také aktuální výtisk farního časopisu Společenství a mince.

Ukládání dokumentů pro příští generace bude farnost prožívat po skončení nedělní bohoslužby, která začíná v 10.00 hodin. Celebrovat ji bude pomocný biskup Martin David. Uzavření schránky je naplánováno na 11.00 hodin a zúčastní se jej také zástupci města Havířov. „Paní primátorka Jana Feberová do schránky pro příští generace vloží listiny o situaci ve městě a data na flash disku,“ dodal farář Krajzl. Po zapečetění schránky bude poselství uloženo do věže kostela sv. Anny. Na závěr udělí přítomni duchovní požehnání městu a zazní hudba.