Branice – V polských Branicích si v neděli 5. listopadu připomenou 150 let od narození někdejšího olomouckého pomocného biskupa Josefa Martina Nathana a zakladatele zdejšího Městečka Milosrdenství. Mši sv. bude v 10.30 sloužit v bazilice Svaté Rodiny opolský biskup Andrzej Czaja.

Biskup J. M. Nathan se narodil 11. listopadu 1867 a část svého života prožil i na území dnešní ostravsko-opavské diecíze. Od r. 1943 působil jako olomoucký pomocný biskup. Jeho největším počinem je vybudování tzv. Městečka Milosrdenství v Branicích, malé obci ležící nedaleko hraničního přechodu s Úvalnem.

V bazilice Svaté Rodiny, která tvoří jakési centrum Městečka Milosrdenství, právě si v neděli 5. 11. připomenou 150 let od jeho narození, a to při mši sv., kterou bude v 10.30 sloužit opolský biskup Andrzej Czaja. Právě zde jsou od r. 2014 uloženy jeho ostatky.

Oslavy Nathanova narození budou pokračovat po mši sv. koncertem začínajícím v 11.45. Vystoupí na něm farní sbor TRYL z Toszku s cyklem Hymnus – caritas Cristi urget nos, kdy hudbou doprovodí recitované pásmo myšlenek biskupa Nathana či kardinála Wyszynského.