Ostrava - Katedrála Božského Spasitele zanedlouho oslaví dva roky od svého otevření po rekonstrukci. Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava nabízí kromě komentovaných prohlídek katedrály pro širokou veřejnost také programy pro školy. Jejich prostřednictvím mají možnost žáci a studenti základních a středních škol navštívit katedrálu a poznat tento prostor interaktivním způsobem.

Žáci se seznámí s historií stavby chrámu, v prostoru pak např. metodou krokování a následným přeměřením zjišťují rozměry stavby. Mohou si prohlédnout transparentní displeje, ve kterých se zobrazují umělecká díla, a po celou dobu si své objevy zaznamenávat do pracovních listů. Mohou také vidět kopie historických dokumentů, které souvisí se stavbou katedrály – kopie plánů stavby, kopie dokumentů nalezených ve věžích. Programy jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol a studentům středních škol a délka těchto programů je od 60 do 120 minut.

Programy pro školy již fungují druhým rokem, za loňský kalendářní rok 2016 se programů zúčastnilo téměř 500 žáků a studentů. Pro žáky jsou programy připraveny tak, aby navazovaly na ŠVP. Farnost pravidelně začátkem školního roku se svou nabídkou oslovuje školy v Ostravě a jejím okolí. Na školy jsou distribuovány letáčky a plakáty s nabídkou a kontaktním tel. číslem, na kterém si učitelé v případě zájmu zamluví konkrétní termín. Programy pro školy jsou zdarma a na realizaci projektu ŽIVÁ KATEDRÁ 2017 finančně přispěl Moravskoslezský kraj.

Cílem projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2017 je nabídnout škole spolupráci ve vzdělávací činnosti a s plným respektem k vyznání všech žáků zprostředkovat seznámení s katedrálou Božského Spasitele v Ostravě, která je součástí kulturního dědictví našich předků.

Mgr. Petra Košáková, odborný referent farnosti