Opava - Tři týdny po přijetí biskupského svěcení uděloval pomocný biskup Martin David jáhenské svěcení dvěma mladým mužům. Bohoslovec 5. ročníku Jan Jurečka z Ostravy-Hrabové a bohoslovec 4.ročníku Lukáš Dořičák z Veřovic přijali první stupeň kněžství v opavské konkatedrále. Na stejném místě byl před osmnácti lety posvěcen k jáhenské službě také jejich světitel.


„Dnešní den je přelomový ve vašem životě. Od této chvíle se stáváte služebníky církve,“ uvedl biskup Martin a dodal, že jim Bůh v jáhenské službě svěřuje službu evangelia, svátostí a lásky. „Budete evangelium předčítat, kázat a přinášet radostnou zvěst všem lidem. O evangeliu máte svědčit svým životem, a to je to nejtěžší,“ podotkl biskup.

Součástí jáhenské služby je udělování svátostí. „Budete křtít, asistovat při uzavírání svátosti manželství a u oltáře při svátosti eucharistie. Bůh vám jako jáhnům svěřuje už dnes velké věci,“ řekl biskup Martin a dodal, že k jáhenství patří také služba lásky. „Je to v očích tohoto světa paradox. Máte být služebníky lásky a přitom slíbíte celibát. To však není život bez lásky ani pohodlná samota. Je to život ve velké lásce ke Kristu a jeho církvi. Kristova láska nás neodkladně a urgentně nutí ke službě bližnímu,“ vysvětlil biskup.


Všechny tři kategorie jáhenské služby budou nově vysvěcení jáhni uplatňovat v místě, kam je pošle diecézní biskup František Václav Lobkowicz. Jáhen Jan Jurečka nastoupí do duchovní správy ve farnosti Ostrava-Svinov a jáhen Lukáš Dořičák bude dál pokračovat ve studiu teologie v Olomouci a jáhenskou službu praktikovat v kněžském semináři.

Foto: Pavel Zuchnický