Ostrava - Akademii třetího věku ve čtvrtek 15. 6. zakončilo 79 posluchačů. Po mši svaté jim předal pamětní listy P. Jan Czudek.

Ani poslední den studia nevynechali možnost učit se a vyslechli si přednášku P. Jana Czudka o „Úctě k pravdě a respektování dobrého jména bližních“ v sále na biskupství. „Zaznělo v ní, že máme držet jazyk na uzdě, protože někdy příliš mluvíme a protože je důležité dodržovat diskrétnost v mluvení,“ připomíná jedna z koordinátorek seniorských aktivit Ludmila Kaňoková. Zajímavé téma o cti druhého člověka, co je to pomluva, nactiutrhání, milosrdná lež apod., vyvolalo dotazy a debatu ze stran účastníků.

Pak se účastníci přesunuli do kostela sv. Václava, kde slavili společně s P. Janem Czudkem mši svatou a převzali si pamětní list. Celý ročník a mši svatou ukončil P. Jan slovy: „Abychom správně využili ‚tituly‘, které jsme právě obdrželi, přijměte požehnání.“

Akademie pro třetí věk je určena pro všechny bez rozdílu vzdělání, obsahuje přednášky z různých oblastí, např. z biblistiky, dějin, psychologie, liturgiky, církevního práva a umění. „Zájem o jednotlivé přednášky je stabilní, ale zajímavé téma samozřejmě přitáhne více lidí,“ říká druhá koordinátorka Marie Göttlicherová.

Již nyní se účastníci těší na další ročník, ve kterém jsou pro ně připravena zajímavá témata.

12. 10. 2017 Zahájení, mše sv. v kostele sv. Václava – přednáška Hodnotová orientace po roce 1989 pro potřebu ve 21. století. (ThDr. Josef Hromádka )

9. 11. 2017 Péče o nemocné v Písmu svatém (P. Mgr. Václav Tomiczek)

14. 12. 2017 Adventní tematika v liturgické hudbě (Mgr. art. Miroslav Maňoušek)

11. 1. 2018 Markovo evangelium (Doc. Dr. Petr Mareček, Th.D.)

15. 2. 2018 Obrácení a smíření (P. Mgr. Jan Czudek, Th.D.)

15. 3. 2018 Není anděl jako anděl (Veronika Barátová)

12. 4. 2018 EKVÁDOR – cesta do středu světa (P. Mgr. Jan Linhart)

17. 5. 2018 Tak, a teď s pravdou ven aneb o lžích kolem nás (Eva Muroňová, Ph.D.)