Krnov/Ostrava – Dny otevřených dveří pořádají v týdnu od 19. do 23. června dvě Charity působící v ostravsko-opavské diecézi. Od pondělka do čtvrtka bude tímto způsobem slavit 25 let své existence Charita Krnov, v pátek pak zájemcům zpřístupní své prostory Charita sv. Alexandra sídlící v Ostravě-Kunčičkách.

Charita Krnov vznikla 25. 1. 1992, v roce 1993 jí byla delegována právní subjektivita. Zřizovací dekret vydal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Spravuje několik středisek: Charitní pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Denní stacionář, Zvídálek – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Půjčovna kompenzačních pomůcek, Humanitátní středisko, Dům dobré vůle Žáry.

Ve dnech 19. 6.–22. 6. oslaví Charita Krnov 25. výročí svého založení.

Program:

Pondělí 19. 6.: Mše svatá v 18.00 hod. v kostele sv. Martina

Úterý 20. 6.: Den otevřených dveří od 9.00–15.00 hod. v budově Charity a Domu dobré vůle Žáry

Čtvrtek: v 10.00 hod. hodin přednáška pro starší a pokročilé (s občerstvením) v Denním stacionáři Krnov na téma: Nepoctiví prodejci (Šmejdi)

 

V pátek 23. 6. od 14 do 17 hod. pak nechá do svého zákulisí v Ostravě-Kunčičkách nahlédnout Charita sv. Alexandra. Ta byla dne 29. 5. 2001 registrována jako právnická osoba, o dva dny později, tj. 1. 6. 2001 pak Mons. ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz vydal zakládací listinu Charity sv. Alexandra.

Jednou z jejích služeb je i Chráněné bydlení, jež „umožňuje osobám s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím pobytové sociální služby rozvíjet a podporovat jejich schopnosti a dovednosti do té míry, aby byli schopni zvládnout nároky samostatného bydlení a života v přirozeném prostředí a to způsobem, který je ve společnosti považován za běžný, s přihlédnutím k jejich možnostem“. Tato služba funguje při Charitě sv. Alexandra již 5 let a právě tuto budovu si budou moci při Dni otevřených dveří návštěvníci prohlédnout. Dále si budou moci zakoupit výrobky zhotovené ve Chráněných dílnách Charity sv. Alexandra, zhlédnout projekci fotek rekonstrukce Charity nebo si zahrát hru.

Foto sídla Charity Krnov převzato z jejího webu.