Český Těšín – Pacientům, jejich rodinám i personálu nemocnice v Českém Těšíně slouží nová kaple. Prostor pro soukromou modlitbu i bohoslužby požehnal v pondělí 12. 6. nemocniční kaplan P. Václav Tomiczek a českotěšínský farář Mons. Jan Svoboda. Nová nemocniční kaple Ducha Svatého vznikla v dosud méně využívaných prostorách v prvním patře budovy A v prostoru oddělení odborné ošetřovatelské péče českotěšínské nemocnice.

V nemocnici v Českém Těšíně, která je členem skupiny AGEL, zájem o duchovní službu roste. Působí zde několik let i nemoniční kaplanka. Místo pro modlitbu v nemocnici však zatím chybělo. „V našem regionu je duchovní život daleko intenzivnější než v ostatních oblastech České republiky. V nemocnici působí kaplanka, za našimi pacienty dochází duchovní z místní římskokatolické farnosti i kazatelé evangelikánských církví. Ale chybělo nám důstojné místo, kde by se mohly konat bohoslužby. Naši pacienti jsou hospitalizováni obvykle několik týdnů i měsíců a účast na bohoslužbě bude pro ně jistě velkým zážitkem. Nová kaple jim tedy přinese i léčbu duchovní,“ uvádí předsedkyně představenstva Nemocnice Český Těšín MUDr. Barbora Zbránková s tím, že kaple je pacientům volně přístupná.

Nová kaple bude sloužit jak katolíkům, tak evangelíkům. Nemocnice při úpravě prostor spolupracovala s Římskokatolickou farností Český Těšín, jejíž zástupci zde budou pravidelně docházet pořádat bohoslužby. „Chtěli jsme, aby kaple sloužila jak katolíkům, tak evangelíkům, proto jsme se rozhodli pro pojmenování po Duchu Svatém, který všechny věřící sjednocuje. Jedna z našich farnic namalovala obraz Ducha Svatého, který zachycuje část Těšína českého a část polského, Piastovskou věž a také symbolický vstup do českotěšínské nemocnice – nad tím vším vévodí Duch Svatý. Tento obraz nyní nemocniční kapli zdobí,“ uvedl farář Jan Svoboda.

Nová kaple byla otevřena k příležitosti oslav 80. výročí založení nemocnice v červnu roku 1937. Její vznik souvisí s rozdělením města na českou a polskou část v roce 1920. Původní nemocnice totiž zůstala v Polsku a obyvatelé Českého Těšína byli bez nemocnice. „Bylo zapotřebí vybudovat novou nemocnici, což se podařilo položením základního kamene 1. 10. 1933 a dne 3. 6. 1937 byla nemocnice slavnostně otevřena. Prvním ředitelem byl MUDr. Štěpán Brož. Celkový počet zaměstnanců činil 37 osob. Ošetřovatelskou péči zde poskytovaly řádové sestry. Nemocnice měla celkem 73 lůžek,“ popisuje historické souvislosti web Nemocnice Český Těšín.

Text a Foto: Mgr. Radka Miloševská, tisková mluvčí Nemocnice Český Těšín