Opava - Ve dnech 3.–9. července se uskuteční jubilejní 10. pěší pouť mládeže na Velehrad. Trasa je rozdělena do sedmi denních úseků a vyústí ve velehradské bazilice mší sv. Patrony letošní pouti jsou fatimští pasáčci sv. František a Hyacinta Martovi; přihlášky na pouť je třeba zaslat do 15. 6.

Pouť mladých (nejen) z Opavska na Velehrad se letos bude konat již podesáté. Začne v pondělí 3. 7. v 7.00 mší sv. v opavské konkatedrále. Odtud mladí poutníci vyrazí směrem na Fulnek, který bude cílem 1. dne pouti. Před konkatedrálou bude od 6.00 čekat doprovodní auto na velká zavazadla bude, a to až do 6.45.

Návrat do Opavy 9. 7. bude objednaným autobusem cca v 16.00. Příspěvek na tuto pouť činí 470 Kč. Každý rok má pouť své patrony a motto – těmi letošními budou nedávno svatořečené fatimské děti František a Hyacinta Marto, mottem pak bude věta z Lukášova evangelia „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49).

Program pouti:

1. den: Opava – Fulnek (30 km)
2.  den: Fulnek – Bělotín (25 km)
3.  den: Bělotín – Paršovice (23 km)
4.  den: Paršovice – Holešov (24 km)
5.  den: Holešov – Otrokovice (22 km)
6.  den: Otrokovice – Traplice (20 km)
7.  den: Traplice – Velehrad (6 km)

Na pouť je třeba se přihlásit elektronický do 15. 6. 2017. Více se dozvíte zde.

Ilustrační foto převzato z http://opavskapout.wz.cz/OVVUS.html