Ostrava - V sobotu v kostele sv. Václava převzalo osvědčení 27 studentů tříletého vzdělávacího programu Učitelství náboženství a Výchova ke křesťanství.

Při mši svaté povzbuzoval absolventy hlavní celebrant biskup F. V. Lobkowicz slovy: „Vy jste ti, kdo mají probouzet v dětech lásku ke Kristu a učit je modlitbě.“ Předávání osvědčení se ujala docentka Ludmila Muchová, garantka celého kurzu, který pořádalo Katechetické a pedagogické centrum ve spolupráci s Teologickou fakultou v Českých Budějovicích. Pro některé absolventy znamenalo studium doplnění si aprobace pro svou stávající službu, další využili studium pro sebevzdělání a prohloubení víry a část z nich od září poprvé začne učit a získávat zkušenosti z praxe.

„Potřebovala jsem si rozšířit vzdělání, protože pracuji na biskupství. Také bych chtěla být připravena, kdyby bylo potřeba učit ve farnosti náboženství,“ říká Ludmila Kaňoková, koordinátorka seniorských aktivit a pokračuje: „Vše, co se zde dozvím, využiji i pro práci se seniory. Přiznám se, že nebylo téma, které by se mě nějak nedotklo.“

Bohaté zkušenosti z praxe má maminka čtyř dětí Gabriela Solařová, která náboženství učí již od roku 1990, kdy absolvovala jednoletý katechetický kurz v Olomouci a zároveň ukončila studium na VŠB v Ostravě. „V r. 2005 vešel v platnost nový Školský zákon, který požadoval pro výuku náboženství pedagogické vzdělání, které jsem neměla,“ popisuje svoji vytrvalou cestu k dětem katechetka. „Proto jsem vystudovala učitelství 1. stupně, a když v roce 2014 vešla v platnost povinnost mít i teologické vzdělání, přihlásila jsem se na vzdělávací program pořádaný biskupstvím.“

Vzdělání využije jak při farních aktivitách, kde má na starosti klub maminek na mateřské dovolené s dětmi, děti připravující se k prvnímu svatému přijímání či biřmovance, tak také v šesti školách, ve kterých v současnosti vyučuje náboženství.

„Velmi jsem ocenila, že každou sobotu, kdy jsme se na kurzu setkávali, jsme měli možnost zúčastnit se mše v kapli na biskupství, a jsem vděčná za nové zkušenosti i pěkná přátelství, která během těchto tří let vznikla,“ rekapituluje Gabriela Solařová.

Absolventi, doprovázení rodinnými příslušníky se po slavnostním aktu, který zakončili zpěvem chorálu „Svatý Václave“, přesunuli na biskupství, kde byl prostor na promítnutí si fotografií, zavzpomínání a rozloučení se.

Fotogalerii naleznete zde.

Foto: Pavel Zuchnický