Praha - Na Den otevřených dveří ve středu 26. 4. od 10.15 zve JABOK - Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola, zaměřená na vzdělávání sociální pracovníků, pedagogů, vychovatelů a pastoračních asistentů na křesťanském základě.

V sídle školy jsou očekáváni zájemci, kteří mají zájem o práci v sociální oblasti nebo v církevní pastoraci se sociálním zaměřením. Během celého dne bude otevřené studijní oddělení, kde mohou zájemci získat potřebné informace od studijní referentky.

Program: 10.15 – 11.45 otevřené přednášky (Sociologie, Angličtina)

12.00 – 13.30 otevřené přednášky (Sociální práce s rodinami, Úvod do teologie a Bible)

14.00 - informace ředitele školy, po uvítání návštěvníků ve Velké aule bude následovat prezentace s informacemi o studiu a škole a poté bude prostor pro dotazy.

15.00 - celá akce bude zakončena prohlídkou školy za asistence studentů.

Nejdůležitější informace o Jaboku:

Obor: Sociální práce a sociální pedagogika. Program realizujeme ve dvou zaměřeních, a to Sociální práce a Speciální pedagogika.

Spolupráce s ETF UK: je možnost získat Bc. v oboru Pastorační a sociální práce

Délka studia: 3 roky - vysokoškolský způsob studia

Okruhy předmětů: sociálně pedagogický okruh filozoficko - teologický okruh praxe (600 hodin/rok) – 30%

Uplatnění: sociální a školská oblast, pastorační asistent

Přihlášky: 1. 2. - 22. 5. 2017 (1. kolo) a 12. 6. do 15. 8. 2017 (2. kolo)

Školné: denní 3 500 Kč/sem., kombinované 4 900 Kč/sem.

Ubytování: v centru Prahy za 1 650 Kč/měsíc

Specifika školy: Otevřenost a dialog z křesťanských pozic, reflektující vlastní postoje i upevňující toleranci a úctu k jiným názorům a hodnotám. Formace osobnosti a výchova ke službě v přátelské atmosféře, důvěře, neformální komunikaci, přátelství a solidaritě i ve službě studentů školnímu společenství.

Duchovní dimenze: možnost účasti na bohoslužbách ve školní kapli, duchovního doprovázení několika kněží, nabídka neformálních rozhovorů.

Mimoškolní aktivity: klub, čajovna, kaple, sport, putování po horách.

Mezinárodní spolupráce se školními a sociálními institucemi, zahraniční praxe. (více než 30% celkového studia)

Přijímací řízení: pohovor (motivace, všeobecný rozhled, názorové zakotvení). Podmínkou k přijetí je ukončené středoškolské vzdělání (maturita). Příslušnost k nějaké církvi není podmínkou. Termín pro odevzdání přihlášky: do 22. 5. 2017.

JABOK je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci.

Více informací na: www.jabok.cz/cs/studium

O škole

Zřizovatelem Jaboku jsou Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve s celosvětovou působností, jejímž posláním je výchova mládeže. Jabok si proto klade za cíl vychovávat a vzdělávat vychovatele a pracovníky v sociální oblasti, případně církevní pastoraci, a to přednostně pro mládež zdravotně nebo sociálně ohroženou. Výchovné působení školy je založeno na křesťanských hodnotách a salesiánském výchovném stylu. Svůj studijní program ale nabízí Jabok všem bez ohledu na názorové zakotvení a příslušnost k církevnímu společenství. Je katolickou, ekumenicky otevřenou školou pro všechny lidi dobré vůle.