Krnov – V pondělí 5. září zemřel v Krnově po dlouhé nemoci trvalý jáhen MUDr. Mgr. Václav Šimčík ve věku 88 let. Rozloučení se zesnulým se uskuteční v pátek 9. září od 14.00 hodin při mši svaté v kostele sv. Martina v Krnově.

MUDr. Mgr. Václav Šimčík se narodil 3. 11. 1927 v Ostravě. Dětství a mládí prožil v Olomouci, kde byl také v r. 1945 svědkem osvobození města a pouličních bojů mezi vojáky Wehrmachtu a Rudé armády. Po skončení války toužil po řeholním životě v dominikánském řádu. V dubnu r. 1950 jej však ještě jako studenta s časnými sliby a řeholním jménem Vojtěch zastihla "Akce K".

Společně s dalšími řeholníky byl převezen do koncentračního kláštera v Broumově. Zde se projevil jako velký rebel, vzpomíná na něj dnes již pětadevadesátiletý otec Bartoloměj z komunity dominikánů v Olomouci. Podle jeho vzpomínek odmítal číst politickou četbu a nechtěl ani vstoupit do komunisty kontrolovaného kněžského semináře v Praze. V srpnu roku 1950, kdy se v Broumově rozřazovali řeholníci na různá místa nebo byli posílání do PTP, byl převezen do internačního tábora v Želivě. Po propuštění z internace vykonával různé brigády. Například působil jako nosič potravin na horské chaty v lokalitě Červenohorské sedlo v Jeseníkách.

V roce 1956 nastoupil do hygienické služby jako sanitární pracovník na KHES v Olomouci. V roce 1958 byl přijat na lékařskou fakultu v Brně. Základní specializaci z oboru hygieny 1. stupně obhájil v roce 1967, atestaci z oboru hygiena práce pak v roce 1971. Od roku 1971 přišel na OHS v Bruntále jako vedoucí oddělení a odboru hygieny práce. Zastával funkci zástupce ředitele a okresního hygienika.

V roce 1989 odešel do důchodu, v němž se dále vzdělával – vystudoval teologickou fakultu a 16. 10. 1998 přijal v Opavě jáhenské svěcení. Jako trvalý jáhen pak vypomáhal nejen v Krnově, ale i v dalších farnostech krnovského děkanátu. Byl rovněž členem komise pro prevenci kriminality v Krnově. V posledních letech byl kvůli těžké nemoci upoután na nemocniční lůžko, kde také v pondělí 5. září zemřel.

Rozloučení s ním proběhne v pátek 9. září ve farním kostele sv. Martina v Krnově při mši sv. ve 14.00 hodin.

Parte ke stažení zde.

Autoři textu: Libor Rösner a Pavel Siuda