IlMessageroVatikán – Papež František oslavil ve středu 17. 12. své 78. narozeniny. Shodou okolností na stejný den připadla poslední letošní generální audience na Svatopetrském náměstí, které se zúčastnilo na dvacet tisíc lidí. Oslavu provázely nadšené gratulace přítomných, narozeninový dort a netradiční dárek v podobě tanečníků tanga.

Pro papeže bylo velkým překvapením, když se ke gratulantům připojilo tisíc tanečních párů, které přímo na Svatopetrském náměstí zatančily papeži jeho oblíbené tango. Dárek si připravili tanečníci z Turína a Piemontu. Narozeninový dort upekly a nazdobily argentinské řeholnice. Papež před zraky poutníků a fotoreportérů sfoukl šest světle modrých svíček.

Účastníci „narozeninové“ generální audience si vyslechli první promluvu z nového cyklu kázání, ve kterých se bude papež až do příští biskupské synody věnovat tématu rodiny. V první části se papež zaměřil na rodinu Nazaretskou, kterou utvořil Ježíš a ve které chtěl třicet let normálně žít: „Každá křesťanská rodina – jako to dělali Maria a Josef – může v první řadě přijímat Ježíše, naslouchat Mu, mluvit s Ním, opatrovat Jej, chránit Jej a růst spolu s Ním; a tak vylepšovat svět. Učiňme ve svém srdci a ve svých dnech místo Pánu. Tak to dělali také Maria a Josef a nebylo to snadné: kolik jen těžkostí museli překonat! Nebyla to nějaká fingovaná rodina, nebyla nereálná. Nazaretská rodina nás zavazuje k objevu povolání a poslání rodiny, každé rodiny. A jako je tomu během těchto třiceti let v Nazaretu, tak to může být také u nás, totiž činit normálním lásku a nikoli nenávist, činit obvyklým vzájemnou pomoc, nikoli lhostejnost či nevraživost. Není tedy náhoda, že jméno „Nazaret“ znamená „Ta, která uchovává“, jako Maria, která – jak praví evangelium – „všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk 2,19.52). Od té doby, pokaždé když nějaká rodina uchovává toto tajemství, byť na periferii světa, působí tajemství Božího Syna, tajemství Ježíše, který nás přichází spasit. A přichází zachránit svět. A to je velké poslání rodiny: dělat místo Ježíšovi, který přichází, přijímat Ježíše do rodiny v dětech, v manželovi, v manželce, v prarodičích… Ježíš je tam. Přijímat, aby se v rodině duchovně rostlo. Kéž nás Pán obdaří touto milostí v těchto posledních dnech, které předcházejí Vánocům.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy katecheze je ZDE.

Na závěr dnešní generální audience se Petrův nástupce vyjádřil k nedávným tragickým událostem ve světě: „Nyní po chvíli ticha a potom v modlitbě Otče náš bych se chtěl spolu s vámi modlit za oběti nelidských teroristických skutků, ke kterým došlo v uplynulých dnech v Austrálii, Pákistánu a Jemenu. Pán ať přijme do svého pokoje zesnulé, potěší příbuzné a obrátí srdce násilníků, kteří se nezastavují ani před dětmi. Zpívejme Otče náš a prosme o tuto milost.

Zdroj: www.radiovaticana a Il Messagero.