Poslední zprávy

Stará Ves u Rýmařova - Na atraktivním místě nedaleko Pradědu bude od 10. srpna k dispozici nový Penzion Johannes. Na webu Církevní turistika je možné již nyní rezervovat pobyty v objektu bývalé fary ve Staré Vsi u Rýmařova. Fara nebyla již dlouhá desetiletí využívána a pomalu chátrala. Biskupství objekt odkoupilo od farnosti, kompletně jej opravilo a nyní dokončuje jeho adaptaci na penzion s kapacitou 30 lůžek.

Vápenná - Potřetí a na naposled zavítali na začátku letních prázdnin mladí lidé na Jesenicko, aby se zde zapojili do dobrovolnické brigády SummerJob. Stopadesát chlapců a děvčat pomáhalo v obcích Vápenná, Žulová, Skorošice a Černá Voda. Všechto to jsou místa, kde působí P. Jiří Filipec, který byl pro mladé brigádníky duchovní oporou. Mladí se kromě nezištné pomoci snažili oživit pohraniční vesnice pestrými kulturními večery. Podle pravidel aktivity SummerJob se tým dobrovolníků na příští tři roky přesune na jiné místo v České republice, kde bude rovněž nezištně pomáhat.

Ostrava - Barokní kostel zasvěcený sv. Josefovi a Panně Marii Karmelské na Slezské Ostravě přitahuje každoročně v polovině července stovky poutníků. Také v pondělí 16. července zaplnily kostelní lavice věřící z celé Ostravy a okolí. Během dne sloužili kněží celkem pět mší svatých. Dvě z nich celebrovali letošní novokněží P. Jan Jurečka a P. Václav Rylko, kteří udíleli poutníkům novokněžské požehnání.

Ostrava - Salesiáni Dona Boska zvou nejen účastníky festivalu Colours of Ostrava do svého střediska na Vítkovické ulici. Don Bosko Ostrava se stane tavícím kotlíkem tzv. Meltingpot+. Ve dnech 19. až 22. 7. saesiáni nabídnou komentované prohlídky kostela sv. Josefa, mše svaté, fotovýstavu „Coexist“ fotografa Vojtěcha Vlka, setkání s osobnostmi, příležitost k duchovním rozhovorům nebo ke svátosti smíření. Nabídnou také křesťanskou literaturu. Meltingpot+ Don Bosco najdete na Vítkovické ulici č. 28 přímo naproti tramvajové zastávce Don Bosco.

Stonava – Farnost Stonava na Karvinsku je náležitě hrdá na svůj kostel, který v roce 1910 posvětil vratislavský kardinál Georg von Kopp. Místní jej nechali zasvětit sv. Maří Magdaleně a každoročně slaví poutní slavnost 22. července, kdy má biblická světice svátek. Nejinak tomu bude i letos. Místní duchovní správce P. Dr. Roland Manowski-Słomka pozval věřící na bohoslužby i varhanní koncert.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Po vyslechnutí / přečtení dnešního úryvku z Pavlova Listu Efesanům (1,3-14) máš všechny důvody k tomu, aby se ti začala motat hlava. Je to totiž o tobě. Ačkoli Pavel píše v množném čísle, jeho slova platí nikoli pro nějaký anonymní zástup, nýbrž pro každého věřícího osobně. Pro tebe. I pro mě.

Ostrava-Hrabová - Primiční mši svatou sloužil v pátek 6. července v dřevěném kostelíku sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové novokněz P. Jan Jurečka. V rodné farnosti jej uvítal duchovní správce P. Adrian Wykręt. Primiční homilii pronesl ředitel Teologickéko konviktu v Olomouci P. Alfréd Volný.

Stará Voda u Libavé - O víkendu 21. a 22. července 2018 proběhne ve Staré Vodě ve vojenském prostoru Libavá pouť ke sv. Anně. Dvoudenní program nabídne bohoslužby, přednášky, aktivity pro děti i procesí ke Královské studánce s žehnáním vody. V neděli 22. července pak bude mši sv. sloužit Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský.

Olomouc – Ve čtvrtek 12. července v 17.00 bude v olomouckém Arcibiskupském paláci zahájena výstava "Arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště", věnovaná rodákovi z Hukovic na Novojičínsku a pozdějšímu kardinálovi, a to u příležitosti 155 let od jeho narození, jež připadá právě na 12. červenec. Výstava potrvá až do 9. září.

Třanovice - Slavnostní sobotu prožili lidé 7. 7. v Třanovicích, kdy po 23 letech sloužil další novokněz z rodu Rylků primiční mši svatou. Byl jím P. Václav Rylko, jenž tak navázal na svého strýce P. Maximiliána Romana Rylka, O.Praem.