Poslední zprávy

Pustevny - Zážitek z výstupu nad koruny stromů si mohou od středy 16. ledna dopřát turisté na Pustevnách. Tento turisticky atraktivní vrchol Beskyd má novou zajímavost - stezku v korunách stromů se 135 metrů dlouhým lanovým himalájským chodníkem, skleněnou vyhlídkou (tzv. skywalkem) a 22 metrů vysokou vyhlídkovou věží. Stezka Valaška je postavena na lesních pozemcích, v majetku ostravsko-opavského biskupství, které do stavby investovalo 40 milionů korun.

Brno - Ostravsko-opavské biskupství se bude opět prezentovat na největším tuzemském veletrhu cestovního ruchu v Brně. Výstavy GO – Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu a REGIONTOUR - Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech bude hostit brněnské výstaviště ve dnech od 17. do 20. ledna 2019. S aktivitami na poli „Církevní turistiky“ se diecéze připojí k dalším diecézím na společném stánku č. 28 v pavilonu P.

Ostrava – Dva malí andělé z Tříkrálového průvodu, který prošel na podporu Tříkrálové sbírky Opavou, pokukují po čtenářích z titulní strany lednového vydání zpravodaje OKNO. Do prvního čísla roku 2019, kdy si budeme připomínat 30 let od svatořečení sv. Anežky České a návrat svobody, napsal úvodník pomocný biskup Martin David.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

První slova dnešního textu z Knihy proroka Izaiáše mě pokaždé zaskočí a znejistí: „Těšte, těšte můj národ…“ (42,1). Hlavou se mi totiž hned začnou honit myšlenky na politické nešváry, na napětí, která sužují společnost, na problém uvnitř církve, na to, co vidím jako nedobré či zanedbané ve farnosti… a ovládá mě bezmoc: „Jak v tom všem těšit národ? Co například dnes napsat, aby čtenáři zakusili útěchu a pokoj?“

Odry - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České v Odrách srdečně zve všechny zájemce o studium na této škole na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna. Den otevřených dveří bude zahájen v 10.00 malým vystoupením školního sboru Datio u vrátnice školy a poté bude pokračovat program v tělocvičně školy, kde budou zájemcům o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika předvedeny přijímací zkoušky z jednotlivých zdatností. Den otevřených dveří potrvá do 17.00 hodin. O den později (od 19 hodin v Dělnickém domě) pak škola pořádá reprezentační ples.

Frýdek-Místek – Tři krále s velbloudy, koňmi, pážaty a koledníky doprovodila 6. 1. dechovka, farníci a obyvatelé Frýdku Místku od kostela sv. Jana a Pavla v Místku na místecké náměstí k živému betlému. Zde přítomní shlédli scénku při níž se Baltazar, Melichar a Kašpar poklonili narozenému děťátku a také si poslechli pozdravy kněze Petra Plachkého, představitelů města a Charity. K poslechu jim zahrála nejmenší místecká scholička.

Opava - Kamaráda Máme Blízko – i tak by se podle biskupa Martina Davida mohl tlumočit nápis KMB, který píší svěcenou křídou na dveře Kašpar, Melichar a Baltazar během koledování při Tříkrálové sbírce. Tato nejstarší česká dobročinná akce začala počátkem letošního roku a bude pokračovat až do 14. ledna. V pátek 4. ledna vpodvečer prošel několikasethlavý tříkrálový průvod také Opavou.

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Kdo jsi původem? Slovák? Moravan? Čech? Polák? Slezan? Rom? Možná Němec, Maďar, Rusín, Ukrajinec… Kelt? V každém případě však téměř všichni lidé, které znáš, mohou říct: „Pocházím z pohanů“. Platí to totiž o všech lidech, kteří nejsou Židé.

Ostrava - Biskup František Václav Lobkowicz bude v pátek 4. ledna sloužit v kapli biskupství mši svatou pro poutníky, kteří se v příštích dnech vypraví na Světové dny mládeže do středoamerické Panamy. Bohoslužba začíná v 18.00 hodin. Po mši biskup Lobkowicz požehná poutníkům na dalekou cestu. Světové dny mládeže 2019 s papežem Františkem se budou konat od 22.do 27. ledna 2019 v Panama City.

Ostrava – S prvním dnem roku 2019 odstartovala Tříkrálová sbírka. Malí i velcí koledníci se vydávají na cestu za koledou.  V kostýmech Tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara navštěvují domácnosti, přejí lidem Boží požehnání a prosí o dary pro Charitu. Kolednická skupinka složená z ředitelů ostravských Charit navštívila první pracovní den roku 2019 také ostravsko-opavské biskupství.