Poslední zprávy

Skřipov - Ve farním kostele ve Skřipově na Opavsku bude v neděli 11. února odhalena pamětní deska věnovaná Mons. prof. ThDr. Vojtěchu Tkadlčíkovi. Obnovitel Cyrilometodějké teologické fakulty v Olomouci z roku 1968 i 1989 dlouhá léta působil v této zapadlé vísce. Od roku 1974 až do převratu v roce 1989 byl perzekuován komunistickým režimem a po celou dobu nemohl vykonávat pedagogickou ani vědeckou činnost.

Ostrava – Oslavu životního jubilea biskupa Františka Václava Lobkowicze završila v úterý 16. ledna děkovná mše svatá v kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Ihned na začátku mše svaté bylo zřejmé, že kromě kněží z celé diecéze přijeli otci biskupovi popřát také jeho kolegové ze sousedních diecézí. V liturgickém průvodu bylo možné napočítat hned osm miter. Šest z nich patřilo biskupům a dvě opatům.

Ostrava - Mladí lidé ve věku 13 až 18 let mohou od 19. do 21. 1. zažít ojedinělý víkend s tancem, přednáškami, akčními hrami a novými kamarády v Don Boscu, protože se tam koná další setkání OASIS.

Ostrava - O půlnoci 14. 1. 2018 skončilo koledování Tříkrálové sbírky 2018. Sčítání výnosů koledování na mnoha místech již začalo a bude dále pokračovat. Jednotlivé Charity si budou vyzvedávat pokladničky od organizátorů skupinek a rozpečeťovat je na příslušných obecních úřadech. Aktuální stav výsledku Tříkrálové sbírky najdete zde.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Jak nesmírné privilegium máme my všichni, kdo jsme uvěřili v Boha! Můžeme Bohu naslouchat (jako mladý Samuel), můžeme Boha hledat a zůstat u něho (jako Ondřej a Jan), můžeme na Pána čekat s jistotou, že se k nám skloní a vyslyší (jako žalmista), můžeme žít život naplněný Božím Duchem (jako nás k tomu vybízí apoštol Pavel).

Ostrava – První vydání diecézního zpravodaje OKNO zamířilo ke svým čtenářům. Na titulní straně je zachycen biskup František Václav Lobkowicz při pozvedání číše vína v den svých 70. narozenin. Oslavu jeho životního jubilea zachycuje také fotogalerie na zadní straně obálky časopisu.

Vítkov - Komunita Sanť Egidio uspořádala první sobotu v lednu 6. 1. již osmý vánoční oběd pro romské děti a jejich rodiny v kulturním domě ve Vítkově. Pozvání ke stolu přijal také pomocný biskup Martin David.

Opava/Místek - V Opavě přišla v pátek 5. 1. až tisícovka lidí pod Ptačí vrch, aby již podesáté doprovodila tři krále (tentokrát i s živým velbloudem) a jejich krojovaný doprovod k jesličkám a "Svaté rodině" u Slezského divadla. Zde zři králové předali své dary, které nesli právě narozenému Králi. Všechny pak pozdravili opavský děkan Jan Czudek, ředitel Charity Opava Jan Hanuš a společně přijali požehnání biskupa Martina Davida.

Milí přátelé, sestry a bratři,
jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat
o budoucnosti naší vlasti.

„... jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Tato vánoční doba je nejkratší možná – přesně dva týdny. Má to tu výhodu, že její oslavy jsou soustředěny do tří párů dnů – Štědrého dne (4. neděle adventní) a slavnosti Narození Páně; potom svátku Svaté rodiny a slavnosti Matky Boží, Panny Marie; a nakonec tento víkend slavnost Zjevení Páně a v neděli svátek Křtu Páně. Jakoby nás Bůh chtěl více „nastartovat“ do oslavy a radosti, když nám prostřednictvím církve dal takovéto tři páry dnů za sebou.