Poslední zprávy

Ostrava – Lékaři a zdravotníci Fakultní nemocnice Ostrava oslavili v předvečer svátku svatého Lukáše svého patrona. Společně s nimi svátek prožil pomocný biskup Martin David, který ve středu 17. října celebroval v nemocniční kapli mši svatou. Společně s ním bohoslužbu sloužil nemocniční kaplan P. Václav Tomiczek, který se věnuje nejen pastoraci nemocných, ale také zdravotníků.

Bílá – Obec Bílá ve spolupráci s Biskupstvím ostravsko-opavským a odborem Biskupské lesy pořádá v sobotu 20. října již čtrnáctou Svatohubertskou mši svatou. Program sobotního odpoledne započne průvodem se svatohubertským jelenem ve 13.30 hodin od kostela sv. Bedřicha k loveckému zámečku knížete Fürstenberka. Před zámečkem pak bude od 14.00 sloužit pomocný biskup Martin David mši sv. ke cti sv. Huberta – v případě nepříznivého počasí v kostele sv. Bedřicha.

Doubrava - V neděli 14. 10. si v Doubravě při mši svaté připomínali 120. výročí posvěcení kostela. K výročí si nadělili vzácný dar – ostatky jeho patronky sv. Hedviky.  Při slavnosti relikvii do chrámu instaloval pomocný biskup Martin David. 

Ostrava – V kapli Fakultní nemocnice Ostrava se ve středu 17. října setkají věřící lékaři a zdravotníci, aby společně oslavili svého patrona sv. Lukáše. Na mši svatou, kterou bude od  16.00 hodin celebrovat pomocný biskup Martin David, zvou nemocniční kaplani P. Václav Tomiczek a Vilém Holáň.

Holčovice -  S napětím otevírali v Holčovicích na Krnovsku kovovou schránku, kterou objevili tesaři při opravě věže kostela. Plechová krabička byla ve věži od roku 1891, kdy se kostel naposledy opravoval. Kromě listin, obrázků a mincí z 2. poloviny 19. století však v sobě skrývala také dokumenty a platidla z doby výstavby kostela v 2. polovině 18. století.

Ostrava - Den pro učitele náboženství a katechety připravilo Katechetické a pedagogické centrum ostravsko-opavského biskupství. Do Ostravy jich v sobotu 13. října dorazilo šedesát. Dvacet z nich si ze setkání odvezlo Pamětní list u příležitosti získání kanonické mise na dobu neurčitou. Certifikát jim osobně po mši svaté v kostele sv. Václava předal biskup František Václav Lobkowicz.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Výběr textů této neděle se mi zdá být postaven na kontrastu. Bohatý mladík má všechno, dokonce i vzorně zachovává Desatero, nicméně vypadá to tak, že nemá moudrost. Ježíš se na něho dívá s láskou (pamatuješ, co se stalo, když Ježíš milosrdně pohleděl na Léviho?), ale on to nevidí, on vidí své zlato.

Doubrava – Pouť ke cti patronky farnosti i diecéze a zároveň u příležitosti 120 let od vysvěcení farního kostela proběhne v neděli 14. 10. v Doubravě. Pozvání na tuto pouť přijal pomocný biskup ostravsko-opavský Martin David, který v kostele sv. Hedviky bude sloužit v 7.50 mši sv. Při ní instaluje do kostela zasvěceného této světici její relikvii.

Vítkov - V neděli 14. 10. oslaví ve Vítkově 100 let od posvěcení farního kostela Nanebevzetí Panny Marie, které proběhlo 15. října 1918. Takřka na den přesně přijede s vítkovskými sdílet jejich radost i ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz, jenž bude u oltáře tohoto chrámu sloužit v 10.00 mši sv.

Kravaře-Kouty – K 90. výročí posvěcení kostela sv. Mikuláše v Kravařích-Koutech si místní farní společenství pořídilo nový zvon. Dostal jméno po patronu hasičů sv. Floriánovi a místní hasiči jej také vyzdvihnou na věž kostela. Stane se tak ve čtvrtek 11. října v 10.00 hodin. Zvon se poprvé rozezní ve stejný den v 18.00 hodin.