Poslední zprávy

Ostrava - Barokní kostel zasvěcený sv. Josefovi a Panně Marii Karmelské na Slezské Ostravě přitahuje každoročně v polovině července stovky poutníků. Také v pondělí 16. července zaplnily kostelní lavice věřící z celé Ostravy a okolí. Během dne sloužili kněží celkem pět mší svatých. Dvě z nich celebrovali letošní novokněží P. Jan Jurečka a P. Václav Rylko, kteří udíleli poutníkům novokněžské požehnání.

Ostrava - Salesiáni Dona Boska zvou nejen účastníky festivalu Colours of Ostrava do svého střediska na Vítkovické ulici. Don Bosko Ostrava se stane tavícím kotlíkem tzv. Meltingpot+. Ve dnech 19. až 22. 7. saesiáni nabídnou komentované prohlídky kostela sv. Josefa, mše svaté, fotovýstavu „Coexist“ fotografa Vojtěcha Vlka, setkání s osobnostmi, příležitost k duchovním rozhovorům nebo ke svátosti smíření. Nabídnou také křesťanskou literaturu. Meltingpot+ Don Bosco najdete na Vítkovické ulici č. 28 přímo naproti tramvajové zastávce Don Bosco.

Stonava – Farnost Stonava na Karvinsku je náležitě hrdá na svůj kostel, který v roce 1910 posvětil vratislavský kardinál Georg von Kopp. Místní jej nechali zasvětit sv. Maří Magdaleně a každoročně slaví poutní slavnost 22. července, kdy má biblická světice svátek. Nejinak tomu bude i letos. Místní duchovní správce P. Dr. Roland Manowski-Słomka pozval věřící na bohoslužby i varhanní koncert.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Po vyslechnutí / přečtení dnešního úryvku z Pavlova Listu Efesanům (1,3-14) máš všechny důvody k tomu, aby se ti začala motat hlava. Je to totiž o tobě. Ačkoli Pavel píše v množném čísle, jeho slova platí nikoli pro nějaký anonymní zástup, nýbrž pro každého věřícího osobně. Pro tebe. I pro mě.

Ostrava-Hrabová - Primiční mši svatou sloužil v pátek 6. července v dřevěném kostelíku sv. Kateřiny Alexandrijské v Ostravě-Hrabové novokněz P. Jan Jurečka. V rodné farnosti jej uvítal duchovní správce P. Adrian Wykręt. Primiční homilii pronesl ředitel Teologickéko konviktu v Olomouci P. Alfréd Volný.

Stará Voda u Libavé - O víkendu 21. a 22. července 2018 proběhne ve Staré Vodě ve vojenském prostoru Libavá pouť ke sv. Anně. Dvoudenní program nabídne bohoslužby, přednášky, aktivity pro děti i procesí ke Královské studánce s žehnáním vody. V neděli 22. července pak bude mši sv. sloužit Mons. Martin David, pomocný biskup ostravsko-opavský.

Olomouc – Ve čtvrtek 12. července v 17.00 bude v olomouckém Arcibiskupském paláci zahájena výstava "Arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště", věnovaná rodákovi z Hukovic na Novojičínsku a pozdějšímu kardinálovi, a to u příležitosti 155 let od jeho narození, jež připadá právě na 12. červenec. Výstava potrvá až do 9. září.

Třanovice - Slavnostní sobotu prožili lidé 7. 7. v Třanovicích, kdy po 23 letech sloužil další novokněz z rodu Rylků primiční mši svatou. Byl jím P. Václav Rylko, jenž tak navázal na svého strýce P. Maximiliána Romana Rylka, O.Praem.

Heřmanovice - Spolek Přátelé Vrbenska ve spolupráci s Biskupskými lesy a dalšími partnery v regionu Vrbenska a Zlatohorska zvou ve dnech 21. a 22. července do Heřmanovic na Lesní slavnost Lapků z Drakova. Rytířské umění představí rytířské spolky ARMA FERRE, AGRIPA, ARCUS, BURMISTŘI a katovna ORDÁL. Biskupské lesy představí dětem soutěžní a zábavná témata lesní pedagogiky, ptačí dravce a tradičně si mohou zasadit „svůj strom“. Program v sobotu 21. července začíná v 10.00 a končí ve 20.00 hodin. V neděli 22. července je možné využít nabídku atrakcí od 10.00 do 17.00 hodin.

Fulnek - V sobotu 21. 7. se z Fulneku vydají poutníci na jubilejní desátou Pěší pouť k Božímu milosrdenství, která ústí v kostele Božího Milosrdenství ve Slavkovicích Nového Města na Moravě. Tam se sejdou v pátek 27. 7. spolu s poutníky z dalších pěti poutnických skupin, aby se účastnili duchovního programu sestávajícího z modlitby, mše sv. a celonoční adorace, a sobotního vyvrcholení pěší pouti v podobě závěrečné mše sv. Pozor: poslední termin příhlášek na pěší pouť je 13. 7. 2018.