Poslední zprávy

Ostrava - Nový akademický rok zahájí studenti ostravských vysokých škol slavnostní bohoslužbou, která se uskuteční v úterý 25. září 2018 v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě-Pustkovci. Mše svatá začíná v 19.00 hodin. Hlavním celebrantem bude otec biskup František Václav Lobkowicz.

Uherský Brod – Má vaše rodina aspoň tři děti na základní škole? Může se přihlásit na florbalový turnaj pro vícečetné rodiny, který pořádá farnost Uherský Brod. Své síly změří sportovně založené rodiny v sobotu 17. listopadu v tělocvičně Gymnázia J. A. Komenského. Nad 7. ročníkem Floorball Quinta Cupu převzal záštitu úspěšný závodník v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák.

Velehrad -  Katolická asociace nemocničních kaplanů v České republice připravuje ve dnech od 1. do 4. října 2018 formačně vzdělávací setkání pastoračních pracovníků ve zdravotnických a sociálních službách. Akce nabídne účastníkům duchovní obnovu a odborný program naplněný přednáškami i diskusemi. Přihásit se mohou i zájemci o tuto službu a dobrovolníci.

Krnov/Holčovice/Liptaň – Osmičková výročí, kterými v tomto roce žije Česká republika, se odrazí také na programu Česko-německého týdne v Krnově.  Přijetím německých rodáků na krnovské radnici byl v pondělí 17. září oficiálně zahájen 24. ročník této akce, při níž se v přátelské atmosféře setkávají dřívější a dnešní obyvatelé města. Němečtí krajané se v sobotu 22. září přijedou podívat na rekonstrukci krvavé přestřelky na četnické stanici v Liptani, která se odehrála přesně před 80 lety.

Maria Hilf - První pouť církevních škol slavili v pátek 14. 9. na Maria Hilf studenti, pedagogové a přátelé Biskupského gymnázia a Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České Odry.

Frýdek – Ve středu 26. září proběhne ve Frýdku v pořadí již čtvrtá Pouť seniorů. Na programu bude krom možnosti setkání a sdílení i přednáška manželů Zajíčkových, kulturní vsuvka a hlavně mše sv., kterou bude ve frýdecké bazilice sloužit kaplan pro seniory o. Roman Janáč. Přihlášky na pouť je nutné posílat do 21. září.

Maria Hilf - Téměř dva tisíce poutníků zaplnily v sobotu 15. září areál poutního místa Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Na 23. pouť národů dorazili především poutníci z Polska. Uprostřed lesa zaparkovalo 24 autobusů a 110 aut. Při mši svaté zněla kromě polštiny, němčiny a češtiny také latina. Hlavními celebranty byli biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup z Opole Paweł Stobrawa. O hudební doprovod se postaral dechový orchestr Dęta z obce Biała u Prudniku.

Ostrava - Farnost Moravská Ostrava se již poněkolikáté zúčastnila celostátní akce Do kostela na kole. Po mši svaté farníci-cyklisté navštívili v rámci cyklovýletu další církevní místa Ostravy a okolí.

Opava - O víkendu 21.–23. září oslaví Kongregace Dcer Božské Lásky 150 let své existence. V opavském Marianu, kde sestry této kongregace působí, začne víkendový program mší sv., kterou odslouží opavský děkan P. Jan Czudek, sobota bude ve znamení odborné konference zaměřené hlavně na historii kongregace a v neděli stane u oltáře kaple Božského srdce Páně v Marianu pomocný biskup ostravsko-opavský Mons. Martin David.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Nejdříve jsem si myslel, že budu psát o výtce, kterou Ježíš adresoval Petrovi, a zpytování svědomí podle ní. Vždyť také mne se bytostně dotýkají Pánova slova: „Nemáš na mysli věci božské, ale lidské“ (Mk 8,33). No první čtení z Knihy proroka Izaiáše (50,5-9b) a k tomu žalm (Ž 116) zaměřili mou pozornost na něco jiného – na Ježíšovo utrpení. A pod tím utrpením nemám na mysli jeho ukřižování a smrt, ale to, že byl s lidmi. Velmi blízko s lidmi.