Poslední zprávy

Cvilín/ Starý Bohumín – V sobotu 5. května odstartuje na Cvilíně u Krnova a ve Starém Bohumíně letošní pásmo prvosobotních děkanátních poutí za nová kněžská a řeholní povolání a obnovu rodin. Až do října se budou věřící jednotlivých děkanátů setkávat se svými biskupy, aby se modlili na tyto úmysly. V tuto sobotu půjde o děkanát opavský na Cvilíně a karvinský ve Starém Bohumíně.

Spálov – V sobotu 5. května začne ve Spálově u Panny Marie ve skále cyklus letošních prvosobotních poutí. V 17.15 bude program té první zahájen modlitbou růžence, od 17.45 na ni naváže modlitba litanií a od 18.00 začne mše sv. Identický program pak bude probíhat i při následujících poutích, které se zde budou konat až do října.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Být s Kristem. Nejen tak nějak, ale bytostně propojení. Jako vinný kmen a ratolest. Všechno, co mám, čím žiji, veškeré mé smýšlení, mluvení i jednání plyne z toho, že ve mně žije Ježíš. Taková je pravda o mně. I o tobě.

Stěbořice – V úterý 8. 5. se ve Stěbořicích na Opavsku již popáté uskuteční Memoriál otce Jožky, tj. běžecký závod na památku P. Josefa Motyky, bývalého stěbořického duchovního správce, jenž tragicky zahynul při rybaření na Oravě, pořádá místní jednota sportovní organizace Orel. Již teď je možné se na něj přihlašovat. Místní věřící budou na oblíbeného kněze vzpomínat už při mši svaté, kterou bude od 10.00 hodin sloužit spolužák o. Motyky ze semináře P. Jan Mazur.

Hlučín – Setkání více než stovky hudebníků a zpěváků bude od pátku 27. až do neděle 29. dubna hostit hlučínská farnost. Zázemí pro zkoušení i nocleh budou mít účastníci setkání schol v místním Domě dětí a mládeže v těsném sousedství kostela sv. Jana Křtitele. Na závěr je čeká společný koncert.

Ivančena - Téměř letní počasí přivítalo v sobotu 21. dubna na Ivančeně více než tři tisíce skautů a skautek z celé České republiky. Ke kamenné mohyle, kterou v roce 1946 založili kamarádi nacisty popravených junáků, zamířili také skauti ze Slovenska nebo Polska. Dříve než u pietního místa zazněla skautská, česká i slovenská hymna, shromáždila se část skautů při mši svaté.

„… jsme jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu“ (2 Kor 2,15a).

Dnešní texty jsou pro mě nesmířně osvobozující. Vnímám, že jen Ježíš je Spasitel, on jediný. A k tomu skvělý spasitel – je totiž dobrý. Nejvíc dobrý pastýř. Co to všechno pro nás znamená?

Praha – Repatriace ostatků kardinála Josefa Berana je událostí, na níž se čekalo téměř půl století. Slavné mši svaté ke cti sv. Vojtěcha se v sobotu 21. dubna v Praze zúčastní také oba ostravští biskupové. Biskup František Václav Lobkowicz v souvislosti s převezením ostatků kardinála Berana do vlasti zavzpomínal na několik osobních setkání s tímto mužem víry.

Praha – Přání na návrat do rodné země se kardinálu Josefu Beranovi plní až 49 letech od jeho smrti. Jeho ostatky vnesou v sobotu 21. dubna do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha bohoslovci. Bude to symbolické gesto. Byli to totiž právě tehdejší bohoslovci, kteří 19. června 1949 svými těly chránili kardinála před komunistickou tajnou policií, která násilně přerušila slavnost Božího Těla.

Český Těšín – Duchovní obnovu zaměřenou na ty, kteří se aktivně zapojují ve farnosti jako kostelníci nebo akolyté, připravuje Exerciční dům v Českém Těšíně. Třídenní rekolekce začínají v pondělí 14. a končí ve středu 16. května. Duchovně doprovází P. Jan Gacík, SDB z farnosti Havířov-Šumbark.