Časopis OKNO

OKNO0113První číslo časopisu OKNO v roce 2013 vítá své čtenáře fotografiemi dětí, které koledují pro charitní Tříkrálovou sbírku. Upoutávka z titulní strany odkazuje čtenáře na zpravodajské stránky, kde se dozví o putování ostatků sv. Jana Boska. Rubrika farnost tentokrát popisuje život ve farnosti Dětmarovice. Lednové číslo nabízí dvoustránkový rozhovor s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem na téma restitucí i prožívání Roku víry. Osobnostmi víry, které v OKNĚ představujeme je salesián Ignác Stuchlý a málo známý mučedník komunismu P. Ludvík Sobek.

OKNO1212Ostrava - Po otevření první strany diecézního časopisu nás přivítá napsaný Dopis nemocným Advent – Vánoce 2012 od našeho biskupa Františka Václava. Dále zde nalezneme základní informace ohledně Plnomocných odpustků v roce Víry pro nemocné a rovněž diář biskupa během vánočních svátků a měsíce ledna 2013. Pro každého, jenž by hledal Přehled vánočních bohoslužeb ve farnostech, jej odkazujeme na stránky www.doo.cz, který bude k dispozici od 15. 12. 2012.

OKNO1112Aktuální vydání diecézního zpravodaje OKNO se dostává v těchto dnech ke svým čtenářům. Obálku časopisu obsadily fotografie z misijní cesty do Paraguaye ředitele televize Noe P. Leoše Ryšky SDB, představené Kongregace Milosrdných sester sv. Františka sestry Františky Ryškové a fotografa a kameramana Pavla Zuchnického. O misiích opavských řeholnic v této jihoamerické zemi se dočtete také ve zpravodajské části listopadového vydání časopisu. 

OKNO1012Fotografie na titulní straně říjnového vydání diecézního zpravodaje OKNO zachycuje momentku z pobytu františkánských misionářů na konci září. Na městské misie odkazuje i barevný lem obálky, který je vyveden v barvě cappuccino. Na modlitbu i na tento oblíbený kofeinový nápoj zvali misionáři v Ostravě. O všem se dočtete na prvních zpravodajských stranách 4 a 5. Na Rok víry, který zahájil papež Benedikt XVI. ve čtvrtek 11. 10., upozorňuje nejen úvodník biskupského vikáře pro pastoraci P. Víta Zatloukala, ale i vnitřní strany obálky.