Biskupské lesy

Pro lesy ve vlastnictví Biskupství ostravsko – opavského vydává Lesní správa povolení výjimky ze zákazu vjezdu motorových vozidel na lesní komunikace.

O povolení je možné požádat v sídle Lesní správy v Ostravici.

V pátek od 7.00 do 15.00 hodin.

Pravidla pro udělování výjimek (ke stažení)

Seznam dokumentů pro udělení výjimky (ke stažení)

Ceník (ke stažení)

Středisko Farní lesy obhospodařuje lesy ve vlastnictví jednotlivých farností po celém území diecéze a to na základě pachtů. Jejich výměra je v současné době 1377 ha. Pracovníci tohoto střediska zajišťují veškeré odborné činnosti ve svěřených lesích.

hospodaen06

Vedoucí střediska Farní lesy

Ing. Ivo ŽídekTel.: 724580933E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revírník Farních lesů

Ing. Jiří GlogarTel.: 732232970E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Petr OnderkaTel.: 724623865E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

1. Vstup návštěvníků do obory je na vlastní nebezpečí. Návštěvník svým vstupem do obory akceptuje tento návštěvní řád a zavazuje se dodržovat níže uvedená pravidla.

2. Obora je přístupná návštěvníkům v těchto hodinách:

• duben – září 7.00-20.00

• říjen 8.00-17.00

• listopad – březen 8.00-15.00

3. Pohyb návštěvníků v oboře je možný pouze po vyznačených cestách. K odpočinku a relaxaci návštěvníků slouží vyhrazené prostory podél asfaltových cest, lavičky a prostor amfiteátru.

4. Návštěvníkům obory není dovoleno:

• zdržovat se v oboře mimo otevírací dobu

• vstupovat mimo vyznačené cesty, do lesních porostů, na pastevní plochy a do mysliveckých zařízení obory

• sbírat a odnášet paroží (shozy), sbírat houby, lesní plody a ovoce

• jezdit oborou na jízdním kole, kolečkových bruslích, skateboardech a koloběžkách

• nocovat, stanovat, rozdělávat otevřený oheň

• odhazovat odpadky mimo určená místa

• poškozovat a znečišťovat zařízení obory

• rušit klid a obtěžovat ostatní návštěvníky nebo zvěř hlukem.

5. Vstup se psem do obory je možný pouze při vedení psa na vodítku.

6. Organizovaný vstup do veřejně nepřístupných prostor obory je možný jen se souhlasem vlastníka obory a v doprovodu jím pověřených osob.

7. Vjezd motorových vozidel do obory je možný pouze na zvláštní povolení vlastníka.

Všem návštěvníkům obory Hukvaldy přejeme příjemnou procházku spojenou s nevšedními zážitky ze setkání se zdejší přírodou a zvěří.

Biskupství ostravsko-opavské
Biskupské lesy

Lesní správa Vrbno vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v oblasti Jeseníků a to na výměře 6 900 ha. Lesní správa je tvořena 5 revíry : Vidly, Bílý Potok, Mnichov, Drakov a Polom. Lesní správa se nachází v přírodní lesní oblasti 27 – Hrubý Jeseník a 28 – Předhůří Hrubého Jeseníku. Sídlo lesní správy je v osadě Vidly ( součást Vrbna pod Pradědem).

blesy jesenkyI

Tato horská lesní správa je tvořena souvislým komplexem lesů v oblasti Hrubého Jeseníku, táhnoucího se z předhůří z oblasti Heřmanovicka až pod vrchol nejvyšší hory Jeseníků – Pradědu.

Z hlediska druhové skladby dřevin má nevýznamnější zastoupení smrk ztepilý, následuje buk lesní a modřín opadavý. Lesní správa je i myslivecky atraktivním územím pro chov a lov především jelení a kamzičí zvěře.
Rozmanitost ekosystémů hor a předhůří Jeseníků, přírodě blízké lesnické hospodaření s důrazem na zachování a zlepšení stavu lesních porostů a současně i využití tržního potenciálu lesního majetku, v kombinaci s mysliveckým vyžitím řadí historicky území nynější LS Vrbno pod Pradědem k lesnicky nejzajímavějším územím v rámci ČR.

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa. Lesní pedagogika je pro školy příležitostí, jak naplnit jedno z průřezových témat RVP - LES. Lze ji uplatnit i v programu Prevence sociálně patologických jevů.

Aktivity lesní pedagogiky zajišťují zaměstnanci Biskupských lesů - lesní pedagogové, kteří vlastní certifikát lesního pedagoga získaný na Střední lesnické škole v Hranicích na Moravě.

Máte – li zájem o realizaci aktivit lesní pedagogiky, kontaktujte lesního správce Ing. Jaroslava Štefka.

 

Lesní správa Ostravice vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v centrální části Beskyd a Pobeskydské pahorkatině. Výměra lesů obhospodařovaných touto lesní správou činí 17 234 ha. Lesní správu tvoří dva lesní hospodářské celky- Ostravice a Hukvaldy. Území správy se člení na 11 revírů. Sídlo lesní správy je v obci Ostravice.

blesy beskydyI

Z hlediska druhové skladby dřevin má na LHC Ostravice nejvýznamnější zastoupení smrk ztepilý 81%, následuje buk lesní 15%, jedle 2% a ostatní dřeviny. U LHC Hukvaldy je druhová skladba mírně odlišná - smrk ztepilý 49%, buk lesní 38%, javor klen 4%, jedle 2% a modřín opadavý 1%, zbytek ostatní dřeviny. Celé hospodaření této správy je vedeno v duchu trvale udržitelného a přírodě blízkého hospodářství a je do určité míry ovlivněno zájmy ochrany přírody, neboť většina území leží v CHKO Beskydy. Na celém území beskydské části se vyskytují všechny naše velké druhy šelem-medvěd, vlk a rys.

Oblast ostravických lesů je významnou vodohospodářskou oblastí se známou přehradou Šance určenou k akumulaci pitné vody pro ostravsko-karvinskou aglomeraci. Mimo hospodářskou činnost lesní správa podporuje i ostatní funkce lesa – rekreační vzhledem k blízkosti velkých průmyslových měst a funkci půdoochrannou. Celé území správy je velmi atraktivní pro letní i zimní turistický ruch.

Pozornost věnuje správa i lesní pedagogice jakožto možnému prostředku výchovy lidí ke vztahu k lesu a přírodě jako celku.

 

Obora Hukvaldy je jedním z nejstarších oborních objektů v naší zemi. Její počátky sahají do 16. století, kdy pokyn k založení dal tehdejší olomoucký biskup Vilém Prusinovský. Navazuje přímo na hukvaldský hrad a jeho parkový les tvořený starými buky, duby a lípami. Její výměra je 440 ha. Pro svou kulturně-historickou a přírodovědnou kvalitu byla část území prohlášena za evropsky významnou lokalitu.

obora foto01

V oboře je chována zvěř daňčí, mufloní a černá, výhledově se počítá s rozšířením chovu o jelence běloocasého. Obora je přístupná veřejnosti za předem daných podmínek uvedených v návštěvním řádu. Více informací o oboře najdete na webu http://www.oborahukvaldy.cz/

Oborník

Milan KoutnýTel.: 724523648E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mistr lesní výroby, obora Hukvaldy

Ing. Lukáš KoutnýTel.: 724525004E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v oblasti Jeseníků, a to na výměře 6 900 ha. Lesní správa je tvořena 5 revíry: Vidly, Bílý Potok, Mnichov, Drakov a Polom. Lesní správa se nachází v přírodní lesní oblasti 27 – Hrubý Jeseník a 28 – Předhůří Hrubého Jeseníku. Sídlo lesní správy je v osadě Vidly (součást Vrbna pod Pradědem). Podrobnější charakteristika

Adresa:

Logo BLBiskupství ostravsko-opavské
Biskupské lesy
Lesní správa Vrbno pod Pradědem
Vidly 75
793 26 Vrbno pod Pradědem

Lesní správce, Vrbno

Ing. Jan JurdičTel.: 606022216E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce lesního správce, Vrbno

Ing. Roman ZemanTel.: 731653610E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

účetní LS Vrbno

Petra Šulkovská, DiS.Tel.: 603323555E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revírník, Vrbno

Luděk JurajdaTel.: 724523517E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Petr PoláchTel.: 724523520E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Jiří RosíkTel.: 728876363E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří SedláčekTel.: 605165501E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavel ŽílaTel.: 724170601E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mistr lesní výroby, Vrbno

Rostislav BennekTel.: 733530621E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Lukáš MarečekTel.: 732928695E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Richard TomanTel.: 739915460E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
David TománekTel.: 728542506E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jakub VašekTel.: 605462746E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vykonává správu a hospodaří na lesním majetku Biskupství ostravsko-opavského v centrální části Beskyd a Pobeskydské pahorkatině. Výměra lesů obhospodařovaných touto lesní správou činí 17 234 ha. Lesní správu tvoří dva lesní hospodářské celky- Ostravice a Hukvaldy. Území správy se člení na 11 revírů. Sídlo lesní správy je v obci Ostravice. Podrobnější charakteristika

Adresa:Logo BL

Biskupství ostravsko – opavské
Biskupské lesy
Lesní správa Ostravice
Ostravice 187
739 14 Ostravice

 

Lesní správce, Ostravice

Ing. Jaroslav ŠtefekTel.: 724523115E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce lesního správce pro odbyt

Ing. Tomáš KonvičnýTel.: 724986471E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zástupce lesního správce pro provoz a ekonomiku

Ing. Petra LatnerováTel.: 724523632E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Referent pozemkové evidence

Vlastimil SvobodaTel.: 724623721E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adjunkt, Ostravice

Josef KokešTel.: 730541851E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jakub ŠtefekTel.: 732471092E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Účetní LS Ostravice

Hana GeschwinderováTel.: 733742113E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Svatava ŠigutováTel.: 733742118E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Revírník, Ostravice

Antonín BalášTel.: 724523634E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ladislav BárTel.: 736747286E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Miroslav BednářTel.: 724524006E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Rudolf FrantaTel.: 724523633E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Petr GeschwinderTel.: 558684096E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Petr KaděrkaTel.: 736747284E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Martin KonvičnýTel.: 724623936E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Miroslav KramolišTel.: 736747389E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Petr NěmecTel.: 736747289E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Aleš TvarůžekTel.: 724525056E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Michal VašinaTel.: 736747293E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mistr lesní výroby, Ostravice

Martin BlažekTel.: 604147426E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Pavel BotekTel.: 603765836E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Miroslav HavelTel.: 733742117E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan KavkaTel.: 734817736E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Petr KovalskýTel.: 605224200E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Martin KramolišTel.: 724623937E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jiří KrupařTel.: 733742115E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
RNDr. Pavel KubačákTel.: 732353680E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Zdeněk MacháčTel.: 733742114E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Pavel PánekTel.: 603351690E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Miroslav SobotíkTel.: 733742119E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Technik lesní správy Ostravice

Pavel KramolišTel.: 739790464E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podkategorie