Hospodářská činnost

Poté, co bylo obnoveno vlastnictví majetku zabaveného církvi minulým režimem, je postupně obnovováno hospodaření církve na tradičních základech, kterými jsou lesy a zemědělské pozemky. Výnos z hospodaření s majetkem slouží jako zdroj financování hlavní – pastorační činnosti církve. Biskupství navazuje na násilně přerušenou tradici lesnického hospodaření církve, proto zřídilo samostatný odbor Biskupské lesy, který zajišťuje vlastní hospodaření v lesích biskupství i farností na území diecéze. Hospodaření se zemědělskými i nezemědělskými pozemky a dalšími nemovitostmi probíhá formou pachtů a nájmů a je v kompetenci Odboru hospodářské správy majetku.

hospodaen04

Díky majetkovému narovnání bylo obnoveno vlastnictví zemědělských pozemků a dalších nemovitostí, které byly před nástupem komunistického režimu v držení farností a dalších církevních právnických osob na území diecéze. Biskupství ostravsko – opavské prostřednictvím Odboru hospodářské správy majetku a Právního oddělení zajišťovalo nejen nezbytné úkony spojené obnovením vlastnictví, ale také poskytuje farnostem odbornou pomoc a připravuje vyjádření v případech, kdy je pro statutární zástupce farností k nakládání s majetkem nutný souhlas ordináře. Aktuální nabídku zemědělských pozemků k pachtu či nemovitostí k pronájmu naleznete zde.

hospodaen

Společnost Ministerium s. r. o. byla zřízena 4. ledna 2011 Biskupstvím ostravsko-opavským za účelem administrace a řízení projektů dotovaných z Evropské Unie. Společnost nabízí farnostem i případným dalším zájemcům komplexní správu projektů od monitoringu dotačních příležitostí, přes vypracování projektové žádosti, administraci a řízení průběhu realizace projektu až po vyúčtování dotace a monitoring projektu v době udržitelnosti.

Za dobu své činnosti společnost připravila desítky úspěšných žádostí pro farnosti, církevní školy a biskupství např. z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, z Operačního programu životní prostředí, Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika, z Programu rozvoje venkova a dalších.

Cílem společnosti je přispívat k dobrému využívání možností poskytovaných dotačními programy pro realizaci potřebných projektů.

Ministerium s.r.o.
IČ: 28646029
Adresa: Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava

Projektový manažer

Ing. Dagmar JiskrováTel.: 597822264E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Mgr. Miroslav PřikrylTel.: 597822264E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

BL logo

Biskupské lesy vznikly dne 1. 7. 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského. Jeho úkolem je spravovat lesní majetek Biskupství ostravsko-opavského a hospodařit s ním podle platných zákonů České republiky. Jde především o nakládání s pozemky určenými k plnění funkcí lesa, provozními budovami a technickou infrastrukturou. Biskupské lesy zajišťují realizaci všech lesnických činností a služeb, a to včetně prodeje vytěženého dříví. Zabezpečují výkon práva myslivosti v režijních honitbách včetně obory Hukvaldy. Poskytují odbornou pomoc a dozor nad hospodařením v lesích biskupství podřízených subjektů. Veškeré práce v lesnické prvovýrobě zajišťují Biskupské lesy prostřednictvím živnostníků či drobných lesnických firem.

 

hospodaen01

Biskupské lesy jsou držiteli certifikátů TUH a PEFC (CoC).Logo PEFC

Certifikát PEFC (CoC)

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů, Hukvaldy

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů, LHC Zlaté Hory

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů, BOO Ostravice

Osvědčení o účasti v certifikaci lesů BOO Vrbno pod Pradědem