Ostatní skupiny

P. Mgr. Lukáš Engelmann, kněz a psychoterapeut

Adresa:
Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice
V Mešníku 5100/6
722 00 Ostrava-Třebovice
tel.: 596 964 942; mobil: 731 402 155
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přípravu diecézních poutí včetně spolupráce s cestovní kanceláří zajišťuje v Ostravsko-opavské diecézi diecézní poutní referent. Touto službou je pověřen trvalý jáhen PhDr. Pavel Ramík, který je současně také kancléřem ostravsko-opavského biskupství. 

PhDr. Pavel Ramík

tel.: 597 822 240, mobil: 728 933 183
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kaplan pro média, ustanovený ve smyslu kan. 564 a 565 CIC, je podle pokynů diecézního biskupa a ve spolupráci s tiskovým oddělením biskupství pověřen péčí o všechny, kdo se v diecézi na různých úrovních angažují na poli sociální komunikace. Konkrétně se stará o koordinaci informačních toků, o vzdělávání a formaci laiků pro práci v médiích a s médii a o spolupráci s ostatními médii na principu dialogu.

P. PaedDr. ThLic. Marcel Puvák

mobil: 731 402 008
e-mial: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Farář farnosti Ostrava-Radvanice P. Mgr. Marek Jargus nabízí pravidelně pastorační a poradenskou službu ve Vazební věznici v Ostravě. Jedná se především o individuální kontakt, jehož náplní může být: svátost smíření, modlitba, svaté přijímání, duchovní doprovázení, motivační rozhovor, zprostředkování léčby drogově závislých.

P. Mgr. Marek Jargus

Těšínská 236/244
716 00, Ostrava-Radvanice
tel.: 596 232 811; mobil: 604 877 253
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Vězeňská duchovenská péče je dobrovolným sdružením křesťanů – duchovních i laiků, kteří byli vedením svých církví pověřeni duchovenskou službou ve věznicích a vazebních věznicích Vězeňské služby České republiky a v obdobných zařízeních pečujících o adaptaci vězňů a propuštěných nebo se jiným vhodným způsobem podílejí na činnosti vězeňské duchovenské péče v souladu s cílem a zásadami VDP a byli schváleni výkonným výborem VDP.

Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s jejichž působením vyslovila souhlas Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech. Kaplani jsou zaměstnanci Vězeňské služby, jsou převážně členy VDP a patří do deseti různých církví. Působí ve 23 věznicích a vazebních věznicích.

Vězeňští kaplani ve Vězeňské službě ČR - Vězeňská duchovní služba (VDS) z řad kněží ostravsko-opavské diecéze:

P. Mgr. Václav Gandera, Ostrava, tel.: 595 139 394, mobil: 731 625 721, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

P. Mgr. Marek Andrzej Pawlica, Opava, mobil: 737 473 478, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Seznam všech vězeňských kaplanů v České republice.