Biskup

znakMartinDavidPopis: V modrém štítě stříbrno-červeně polcené unciální písmeno M převýšené zlatou hvězdou.
Za štítem je latinský kříž. Pod štítem je páska s biskupovým heslem: VERBUM CARO FACTUM EST, resp. Slovo se stalo tělem. Vše je převýšeno biskupským kloboukem.

Symbolika: Modrá barva štítu a hvězda jsou symboly Panny Marie, M symbolizuje sv. Martina, který se rozdělil se žebrákem o svůj plášť (proto je barevně rozpolceno). Biskupské heslo bylo převzato z evangelia sv. Jana (Jn 1, 14).

Návrh a kresba znaku: Jan Oulík (1962), heraldický kreslíř. Vystudoval obor archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK v Praze, pracuje jako tiskový mluvčí Charity ČR. Žije v Odoleně Vodě.

Martin David se narodil 15. 8. 1970 v Čeladné (okr. Frýdek–Místek) a vyrůstal v obci Ženklava (okr. Nový Jičín) v rodině spolu se svými třemi sourozenci – bratrem a dvěma sestrami. Po maturitě na Středním odborném učilišti strojírenském v Kopřivnici začal pracovat jako mechanik strojů a zařízení ve Státním podniku Tatra Kopřivnice. V letech 1989 – 1990 absolvoval Základní vojenskou službu a po ní až do roku 1993 pracoval v kopřivnické Tatře.

Od roku 1991 začal při zaměstnání dálkově studovat teologii na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde byl od roku 1994 přijat k dennímu studiu teologie. Po ukončení studia v roce 1999 nastoupil jako jáhen ve funkci prefekta do Teologického konviktu v Litoměřicích. 24. června 2000 přijal v katedrále Božského Spasitele v Ostravě z rukou biskupa Františka Václava Lobkowicze kněžské svěcení.

Jako farní vikář po té působil ve farnosti u konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. V roce 2002 byl jmenován administrátorem farnosti Stěbořice a excurrendo administrátorem farnosti Hlavnice. Od roku 2000 do roku 2007 byl také pověřen službou kaplana pro mládež v děkanátu Opava.

V roce 2008 jej biskup František Václav Lobkowicz jmenoval generálním vikářem ostravsko–opavské diecéze. Od roku 2009 je členem Liturgické komise ostravsko–opavské diecéze a zároveň zastupuje diecézi v Liturgické komisi České biskupské konference. Dne 12. 1. 2012 udělil papež Benedikt XVI. Martinu Davidovi čestný titul Kaplan Jeho Svatosti.

V pátek 7. 4. 2017 jmenoval papež František Mons. Martina Davida pomocným biskupem ostravsko–opavským a titulárním biskupem Thucca v Numidii.

Mons. Martin David přijal biskupské svěcení v neděli 28. 5. 2017 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Světitelem byl sídelní biskup Mons. František Václav Lobkowicz, spolusvětiteli olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner a brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle.

Poradní orgány biskupa se skládají z osob následujících funkcí:

člen kněžské rady

P. ICDr. Libor Botek, Th.D.E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Martin DavidE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Mgr. Marcin Stanisław KierasE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Bohuslav NovákE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Adam RuckiE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Rudolf SikoraE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Jan SvobodaE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. dr Daniel Vícha
Mons. Mgr. František Vrubel
P. Mgr. Vít ZatloukalE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Mgr. ICLic. František Zehnal, Th.D.

člen sboru poradců

P. ICDr. Libor Botek, Th.D.E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Martin DavidE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Adam RuckiE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Rudolf SikoraE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. František Vrubel
P. Mgr. Vít ZatloukalE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

člen pastorační rady diecéze

P. Jiří Caha, SDBE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Mgr. Tomáš Čirž, Dr. theol.E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Martin DavidE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Antonín GlogarE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Mgr. Marek JargusE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Šárka KoflerováE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Jan Larisch, Th.D.E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Aleš LigockýE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Mgr. Pavel MarekE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mons. Mgr. Adam RuckiE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Leoš Ryška, SDBE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Bc. Pavel SiudaE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Ing. Mgr. Jan SlavíkE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Mgr. Jakub Dominik ŠtefíkE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. ThLic. Václav TomiczekE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan ZajíčekE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Mgr. Vít ZatloukalE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mgr. Ing. Markéta ZegzulkováE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

člen ekonomické rady diecéze

P. Mgr. Václav KoloničnýE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Ludmila Lankočí
Ing. Lenka Lipová
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D.

člen umělecké komise

MgA. Romana Balcarová
Mgr. Marie Drozdová
Ing. Václav KotásekE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Bc. Jiří KrátkýE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
P. Mgr. Petr OkapalE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ing. Mgr. Miroslav PřikrylE-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PhDr. Marie Schenková, CSc.
Ing. arch. Marek Štěpán

Biskup může také ustanovit biskupského vikáře – kněze, který pomáhá biskupovi v určité oblasti života diecéze. Zabývá se především pastorační činností, vede a odpovídá za centra pro pastoraci mládeže, rodin, katechetické centrum a podobně. Podléhá plně biskupovi a svou činnost koordinuje s generálním vikářem. V ostravsko-opavské diecézi biskup ustanovil dva úřady biskupského vikáře. Vedle pastoračního vikáře také vikáře pro duchovní povolání, jenž se věnuje oblasti duchovního vedení kněží, jáhnů a těch, kteří v sobě objevili cestu k duchovnímu povolání a potřebují ke svému rozhodnutí radu zkušeného duchovního rádce.

Sekretář biskupa

Mgr. Aleš LigockýTel.: 731625603E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sekretářka biskupa

Martina MatějováTel.: 597822212, 731625628E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

znakbiskupa1Znak biskupa Františka Václava Lobkowicze tvoří čtvrcený štít s modrým 1. a 4. polem, na kterém je polcený heroldský kříž, vpravo červeno-stříbrně šachovaný, vlevo zlatý. 2. pole stříbrné s červenou hlavou pole. 3. pole stříbrné s černou orlicí, položenou pokosem, se zlatou zbrojí a pružinou na prsou. Za štítem je zlatý kříž. Pod štítem heslo: "PRO VITA MUNDI". Nad vším je zelený biskupský klobouk se 6 střapci na každé straně.

Čtvrcený štít s modrým 1. a 4. polem, na kterém je polcený heroldský kříž, vpravo červeno-stříbrně šachovaný, vlevo zlatý. 2. pole stříbrné s červenou hlavou pole. 3. pole stříbrné s černou orlicí, položenou pokosem, se zlatou zbrojí a pružinou na prsou. Za štítem je zlatý kříž. Pod štítem heslo: "PRO VITA MUNDI". Nad vším je zelený biskupský klobouk se 6 střapci na každé straně.

biskupfotoMons. František Václav Lobkowicz, OPraem, se narodil 5. 1. 1948 v Plzni. Pochází z českého šlechtického rodu, z pěti dětí, nejmladší bratr Zdeněk Lobkowicz je opatem premonstrátského kláštera Teplá.

Maturitu složil v r. 1966 na střední škole v Plzni. Po ročním studiu na Filozofické fakultě UK přestoupil v r. 1967 do Litoměřic na teologickou fakultu. V r. 1968 vstoupil do řádu premonstrátů v klášteře Teplá, kde později, 10. 8. 1972, tajně složil slavné řeholní sliby. V letech 1968–1969 studoval na teologické fakultě v Innsbrucku. Vysvěcen na kněze byl v Praze 15. 8. 1972 kardinálem Františkem Tomáškem. V letech 1972–1974 vykonával vojenskou službu, po návratu nemohl půl roku vykonávat kněžskou službu pro neudělení tzv. státního souhlasu. Od dubna 1975 byl ustanoven mimo domovskou diecézi. Jako kaplan působil v olomoucké arcidiecézi ve farnostech Frýdek, Jablunkov a Český Těšín. Od r. 1984 byl ustanoven farářem farnosti Ostrava-Mariánské Hory.

Od r. 1990 je čestným kaplanem Českého velkopřevorství Suverénního řádu Maltézských rytířů.

Dne 17. 3. 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990. V pražské arcidiecézi byl zároveň děkanem Metropolitní kapituly u sv. Víta a v letech 1992–2001 byl apoštolským delegátem pro rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou.

Dne 30. 5. 1996 byla bulou papeže Jana Pavla II. „Ad Christifidelium spirituali" zřízená nová ostravsko-opavská diecéze a Mons. Lobkowicz byl jmenován jejím prvním diecézním biskupem. Slavnostní inaugurace se konala v katedrále Božského Spasitele v Ostravě dne 31. 8. 1996.

Od r. 2005 Duchovním velkopřevorem Českého velkopřevorství Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

V současné době je členem Stálé rady České biskupské konference, členem komise pro katolickou výchovu, v níž je mu svěřena oblast církevního školství. Je také ústředním duchovním rádcem Českého Junáka.

Diecézní biskup je nejvyšším představeným diecéze a biskupství, nástupce apoštolů, který je jmenován Svatým otcem jako nejvyšší autoritou církve. Biskup řídí prostřednictvím diecézní kurie celou diecézi, především ve vedení pastorační činnosti, ve výkonu správy diecéze a ve výkonu moci soudní. Biskup je v dané diecézi nejvyšší církevní autoritou a podléhá pouze papeži. K zajištění úkonů vyplývajících z církevních i světských zákonů zřizuje biskup řadu úřadů, souvisejících s naplněním jeho poslání.

biskupLobkowiczMons. František Václav Lobkowicz, OPraem

byl 30. 5. 1996 jmenován papežem Janem Pavlem II. prvním sídelním biskupem ostravsko-opavské diecéze.

Životopis biskupa

Narodil se 5. 1. 1948 v Plzni.

Na kněze byl vysvěcen 15. 8. 1972 v Praze.

Papežem Janem Pavlem II. byl 17. 3. 1990 jmenován titulárním biskupem v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze.

Biskupskou konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze.

Dne 30. 5. 1996 byl jmenován prvním diecézním biskupem založené ostravsko-opavské diecéze.

Dne 31. 8. 1996 slavnostní inaugurace v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Biskupské heslo: Pro Vita Mundi (Jan 6,51).