Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Vybrané články z měsíčníku OKNO

zhlavRokViry

Pro rok 2015 bylo otevřeno nové kolo podávání žádostí.
Pozorně si přečtěte aktuální prováděcí pokyny.
Žádost je nutné podat na přiloženém formuláři do 27. února 2015.

Směrnice k Pastoračnímu fondu

Prováděcí pokyn k podání Žádosti o příspěvek z Pastoračního fondu pro rok 2015 

Formulář Žádost o příspěvek z Pastoračního fondu 2015