Projekt „Církevní turistika“

Projekt spolufinancovaný z dotace EU z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

Termín realizace projektu: 1.9.2016 – 1.9.2017

Číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000227

Náklady projektu: 50 tis. euro (míra spolufinancování: 64,8% uznatelných nákladů)

Předmět projektu: Vytvoření strategie Církevní turistiky a propagace církevních památek biskupství ostravsko-opavského a biskupství opolského.