Previous Next Play Pause
Diecézní pouť dětí na Prašivé 2. 7. 2018
Jesus Christ Superstar na festivalu Slezská lilie
Novinkou Noci kostelů jsou Poutnické noviny
Otevřené chrámy vstoupily do 2. ročníku

Olomouc – Na ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci se mohou již nyní těšit ministranti z ostravsko-opavské diecéze. Bohoslovci a představení kněžského semináře je přivítají v úterý 1. května. Téma letošního dne vychází z Ježíšova poselství těsně před jeho Nanebevstoupením: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“ Na akci je nutné se předem přihlásit.

 

Do Olomouce se ministranti v organizovaných výpravách z farností i samostatné skupinky musí dostavit do 8.30 hodin. Velká zážitková hra je určena pro ministranty od 6 let, pro starší 15 let bude připraven speciální program. V 10.00 hodin začíná společná mše svatá v kostele sv. Michaela v Olomouci, kterou bude celebrovat otec biskup. Konec akce je plánován na 16.00 hodin.

Co se sebou?

Sportovní oblečení, pláštěnku a kartičku zdravotní pojišťovny; kněží a jáhni albu a štolu červené barvy.

Účastníci si mají s sebou vzít také láhev s pitím. Pro přihlášené je zajištěn oběd.

Organizátoři budou vděční také za jakýkoli dobrovolný finanční příspěvek podporující ministrantské setkání v semináři.

Přihlášky:

Informace a přihlašování na http://ministranti.doo.cz/ do 23. dubna 2018.

Organizátoři prosím, aby se nahlásil doprovod, ať už z řad kněží, rodičů, vedoucích ministrantů či jiného doprovodu.

Současně vyzývají dobrovolníky z řad mládeže a dospělých pro pomoc při realizaci Ministrantského dne.

Dobrovolníci, ať se hlásí u diecézního kaplana pro ministrany P. Jakuba Štěfíka na tel. 776 690 675.