Previous Next Play Pause
Biskup Lobkowicz udělí v den sv. Hedviky 29 ocenění za činnost pro diecézi a Charitu
18. října: Milion dětí se modlí růženec
Výstava snímků fotografického spolku Člověk a víra
Finanční sbírka z Misijní neděle 21. října podpoří projekty v 19 zemích světa

Ostrava - Projekt Otevřené chrámy, který vznikl v minulém roce a setkal se s velkým zájmem, pokračuje. Od zítřka 1. 5. až do konce října 2018 budou moci zájemci navštívit 33 sakrálních památek mimo pravidelné bohoslužby. Lidé se podívají do třiceti kostelů a mohou také navštívit vyhlídku na třech kostelních věžích. Návštěvníkům se bude na všech místech věnovat vyškolený průvodce, vstup bude bezplatný. Ostravsko-opavské diecézi na projekt přispěl Moravskoslezský kraj dotací ve výši 1,3 mil. Kč.

V loňském roce využilo příležitost navštívit atraktivní kostely a poutní místa přes 130 tisíc návštěvníků. Zapojeno bylo 29 kostelů, letos se jejich počet zvyšuje. „Těší mě, že byl vloni zájem o Otevřené chrámy tak vysoký. Snažíme se upozorňovat na krásná duchovní místa v Moravskoslezském kraji. Tento projekt si podporu rozhodně zaslouží a věřím, že do regionu naláká hosty i z ostatních koutů republiky. Počet zpřístupněných památek se opět zvyšuje a v rámci projektu Otevřené chrámy budou některé kostely otevřené i ve všední dny, nejen o víkendu,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo a dodal, že i letos některá místa opět navštíví: „Těším se hlavně na šikmý kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné-Dolech. Už minulý rok se mě na něj lidé ptali, tak jsem rád, že se letos tato památka do projektu zapojila.“

Kromě šikmého kostela v Karviné-Dolech se počet zapojených kostelů rozšířil i o tři kostelní věže (Krnov - sv. Martin, Opava - sv. Hedvika, Frýdek - sv. Jan Křtitel). Celkově tak budou moci lidé navštívit 33 sakrálních památek. Z toho budou tři kostely evangelické: evangelický Kristův kostel v Ostravě, evangelický kostel v Orlové a evangelický kostel v Suchdole nad Odrou. Mezi katolickými kostely budou veřejnosti otevřené například kostel Panny Marie Sedmibolestné na vrchu Cvilín u Krnova, kostel svatého Maxmiliána v Hukvaldech, kostel svatého Jana Nepomuckého ve Štramberku nebo kostelík na beskydské Prašivé.

Aktuální informace a otevírací doby jednotlivých kostelů je možné sledovat na: www.doo.cz/otevrenechramy.