Previous Next Play Pause
Víkendový BISCUP 2018 v Hlučíně
23. únor - Den půstu a modliteb za mír
Poselství papeže Františka k postní době 2018
Exercicie a duchovní obnovy v postní době 2018

Papež František vyzval všechny věřící k modlitbám a postům za mír, který se uskuteční v pátek 23. února. K výzvě Svatého otce se připojil také biskup František Václav Lobkowicz, který apeluje na obrácení k modlitbě a vyprošování míru do všech míst zasažených válkou násilím.

Bratři a sestry,

papež František se k nám před čtrnácti dny obrátil těmito slovy: „Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír v pátek 23. února prvního postního týdne. Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu. Stejně jako jindy při podobných příležitostech zvu také bratry a sestry, nekatolíky a nekřesťany, aby se přidali k této iniciativě způsobem, který budou považovat za vhodný, a tedy všichni společně. Náš nebeský Otec stále naslouchá svým dětem, které k němu volají v úzkostech a bolestech, »uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuje« (Žl 147,3). Vyslovuji tuto důraznou výzvu, abychom také my uslyšeli tento křik a každý si položil ve svém svědomí před Bohem otázku: »Co mohu učinit pro mír?« Zajisté se můžeme modlit, ale nejenom to. Každý může konkrétně odmítat násilí, nakolik to na něm nebo na ní závisí. Vítězství dosažená násilím jsou totiž falešná, avšak pracovat pro mír prospívá všem!“ Také já, jako váš bratr a biskup, vás prosím, abyste se v pátek soustředěně obrátili v modlitbě o dosažení pokoje a spolu s postním úsilím se postavili před nebeského Otce, abyste vyprošovali mír do všech míst zasažených tragédií válek a nenávisti. Jistě se rozhojní Otcovo milosrdenství, když připojíte také intenzivní prosbu za nám blízkou Ukrajinu.

Ze srdce vám žehná

biskup František Václav

Ilustrační foto: Lucie Horníková/Člověk a víra