Previous Next Play Pause
Týden modliteb za jednotu křesťanů 2019
Diecézní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České
Rok 2018 v ostravsko-opavské diecézi
Otevírá se cesta k blahořečení P. Richarda Henkese, papež uznal jeho mučednictví v Dachau

Ostrava – Před začátkem postní doby bude v ostravské katedrále možnost společné i soukromé adorace Nejsvětější Svátosti. Stane se tak v rámci Eucharistických dnů, které proběhnou od neděle 11. 2. do středy 14. 2. Eucharistické dny v ostravské katedrále vyvrcholí Popeleční středou - večerní mší svatou, při níž bude popelec udílet pomocný biskup Martin David.

Program:

6. neděle v mezidobí 11. února

7.30 ranní mše sv.

9.30 mše sv. za farní společenství

18.00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

18.30 společné zakončení adorace a svátostné požehnání

19.00 večerní mše sv.

 

Pondělí 12. února

7.30 ranní mše sv.

8.00–9.00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

16.30 mariánské večeřadlo

17.30 společné zakončení adorace a svátostné požehnání

18.00 večerní mše sv.

 

Úterý 13. února

7.30 ranní mše sv.

8.00 – 9.00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

17.00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace

17.30 zakončení adorace, Te Deum a svátostné požehnání

18.00 večerní mše sv. na zakončení eucharistických dnů

 

Popeleční středa 14. února - den přísného postu

6.30 modlitba ranních chval v eucharistické kapli

6.45 modlitba růžence

7.30 ranní mše sv. s udílením popelce

17.30 modlitba růžence

18.00 pontifikální mše sv. s udílením popelce a představením katechumenů; hlavní celebrant o. biskup Martin

 

Krom jiných kostelů v diecézi, kde se budou na zahájení postu připravovat před vysravenou Nejsvětější Svátostí, proběhnou adotace i v opavsk konkatedrále, a to celodenní v pondělí 12. a úterý 13. února. Na závěr každého dne bude vždy v 15 hodin následovat svátostné požehnání.

 

K programu v katedrále během postní doby patří i křížové cesty. Budou probíhat takto:

- pátek: v katedrále Božského Spasitele po mši sv., která je v 17.00 hod.

- neděle: v kostele sv. Václava v 15.00 hod.

 

Pouť k sv. Josefovi v kostele ve Slezské Ostravě (patrocinium, tzv. "malá pouť"):

- v sobotu 17. března: mše sv. v 7.00 hod. a v 8.30 hod.

Všichni jsou srdečně zváni!