Previous Next Play Pause
Adventní dopis nemocným
Vánoční bohoslužby 2018 a mše svaté na Nový rok 2019
Rorátní mše svaté 2018
Tříkrálová sbírka zkraje roku zazvoní na dveře

Odry - Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České do Odrách zve ve čtvrtek 9. listopadu na den otevřených dveří. Zájemci o studium a jejiich rodiče mohou školu navštívit od 10:00 do 17:00 hodin. Škola rovněž pro zájemce o studium připravila přehled deseti dovodů, proč by měli studenti upřednostnit ke vzdělávání právě tuto školu.

"V rámci programu předvedeme zájemcům o studium přijímací zkoušky pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, naši studenti předvedou zkoušky z hudební a tělesné zdatnosti a mluvních dovedností a předáme informace ke zkouškám z výtvarné zdatnosti. Zájemci si tyto zkoušky budou moci také nanečisto vyzkoušet a poradit se s našimi pedagogy ohledně své přípravy ke zkouškám," uvedla ředitelka školy Pavla Hostašová. Návštěvníky přivítá školní sbor Datio a skupina studentů z kroužku divadelní improvizace, která patří k zakládajícím členům této aktivity na středních školách v České republice.

10 důvodů proč jít studovat na Střední pedagogickou školu a Střední zdravotnickou školu sv. Anežky České

1. Stabilní zájem žáků o 4 profilové studijní obory školy – maturitní obory Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Sociální činnost a učební obor Ošetřovatel.

2. Rozšířená nabídka oborů na střední zdravotnické škole: v minulém školním roce otevřený, žádaný, maturitní obor - Zdravotnický asistent, který získá od školního roku 2019/2020 nový název: Praktická sestra.

3. Ve většině let 100% úspěšnost žáků při státní maturitě po celou dobu konání státních maturit. (tyto výsledky jsou včetně výsledků opravného podzimního termínu) – viz tabulka

4. Opakované výborné hodnocení školy Českou školní inspekcí.

5. Uplatnitelnost našich absolventů na trhu práce a v dalším studiu.

6. Opakované zapojení školy do mezinárodních projektů, spolupráce s partnerskými školami a organizacemi v zahraničí.

7. Široká nabídka mimoškolní činnosti ve středisku volného času, které je součástí školy, příjemné a přátelské klima školy a podpora duchovních hodnot a aktivit.

8. Možnost účastnit se celostátní přehlídky v zájmové umělecké činnosti církevních škol, v tomto školním roce pořádá naše škola jubilejní 25. ročník přehlídky.

9. Velká nabídka školních akcí a zájezdů. Letos v prosinci připravujeme koncertní zájezd sboru Datio do Vídně, příští školní rok v září 2018 koncertní turné do Říma.

10. Možnost ubytování v moderním domově mládeže, který je součástí komplexu školy. Bezbariérový přístup do školy i domova mládeže – výtah pro hendikepované žáky.

Ještě pochybujete? Přijďte se k nám podívat na dny otevřených dveří, zeptejte se našich studentů, absolventů, učitelů, případně se podívejte na webové stránky naší školy www.cssodry.cz

Na smímku studenti školy ve Vídni. Foto: www.cssodry.cz

Nabídka SPŠ a SZŠ sv. Anežky České v Odrách ke stažení.