Previous Next Play Pause
Lesní slavnost Lapků z Drakova v Biskupských lesích 21.–22. července
300 let Maria Hilf – hlavní pouť 11. srpna
Pouť k Panně Marii Karmelské na Slezské Ostravě
Přehledná nabídka letních duchovních cvičení

Ostrava – Květnou nedělí (9. 4.) začíná velikonoční Svatý týden. V katedrále Božského Spasitele obnoví na Zelený čtvrtek (13. 4.) dopoledne při Misse Chrismatis kněží své sliby. Biskup František Václav Lobkowicz posvětí oleje, které se používají při křtu, biřmování, pomazání nemocných, svěcení kněží, kostelů a oltářů. Na večerní obřady Zeleného čtvrtku budou již kněží ve svých farnostech prožívat s farníky okamžiky Ježíšovy Poslední večeře.

Velký pátek (14. 4.) je podruhé v historii České republiky státním svátkem a obřady se leckde přesouvají do časnějších odpoledních hodin. Například v katedrále v Ostravě bude křížová cesta v 10.00 hodin a obřady Velkého pátku začínají v 15.00 hodin. Slavnostní vigilie Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu (15. 4.) se naopak prožívá až při soumraku. V katedrále začínají obřady ve 20.00 hodin.

Dny před velikonočními svátky jsou časem, kdy řada věřících přistupuje ke svátosti smíření. V katedrále Božského Spasitele bude možnost k přijetí svaté zpovědi od soboty 8. 4. do středy 12. 4. v mimořádných časech.

Příležitost k velikonoční svátosti smíření v katedrále:
Sobota 8. 4. (16.00 hod.– 18.00 hod.)
Květná neděle 9. 4. (18.00 hod.– 20.00 hod.)
Pondělí 10. 4. (7.00 hod.– 9.00 hod. a 15.00 hod.– 18.00 hod.)
Úterý 11. 4. (7.00 hod.– 9.00 hod. a 15.00 hod.– 18.00 hod.)
Středa 12. 4. (7.00 hod.– 9.00 hod. a 15.00 hod.– 18.00 hod.)

Květná neděle 9. dubna Světový den mládeže v církvi
7.30 mše sv.
9.30 ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ v kostele sv. Václava na Kostelním nám., průvod do katedrály a MŠE SV. za mládež, hlavní celebrant o. biskup František
15.00 pobožnost křížové cesty v kostele sv. Václava
19.00 mše sv.

Zelený čtvrtek 13. dubna
9.00 MISSA CHRISMATIS, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, celebruje o. biskup František s kněžími diecéze. Přímý přenos TV Noe.
18.00 MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ za kněze, kteří působili v katedrále, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“, adorace do 20.00 hod., hlavní celebrant o. biskup František. Přímý přenos TV Noe.

Velký pátek 14. dubna
Den přísného postu a újmy v jídle
10.00 pobožnost křížové cesty, vede o. biskup František
11.00–15.00 možnost adorace a modlitby v katedrále
15.00 VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup František

Bílá sobota 15. dubna
8.00 –20.00 možnost soukromé adorace u Božího hrobu
9.00 modlitba ranních chval, předsedá o. biskup František
20.00 VELIKONOČNÍ VIGILIE (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup František; pak setkání na faře v učebně

Neděle velikonoční 16. dubna
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Hod Boží velikonoční
7.30 mše sv.
9.30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ s udělením apoštolského požehnání (spojeno s přijetím plnomocných odpustků), hlavní celebrant o. biskup František; po mši sv. požehnání pokrmů
19.00 mše sv.

Pondělí velikonoční 17. dubna
7.30 mše sv.
9.30 mše sv.
Večerní mše sv. není.


Velikonoční bohoslužby ve farnostech podle děkanátů:
Děkanát Bílovec

Děkanát Bruntál

Děkanát Frýdek

Děkanát Hlučín

Děkanát Jeseník

Děkanát Karviná

Děkanát Krnov

Děkanát Místek

Děkanát Nový Jičín

Děkanát Opava

Děkanát Ostrava